Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Ezo-typy

Máš oblíbenou barvu?

Všichni jsme přesvědčeni o tom, že nám některá barva sluší více než jiná a podle toho vypadají i šatníky. Někdo ladí do klasické černobílé s minimem jiných barev, někdo má rád modrou či hnědou, u někoho najdete i červené a žluté odstíny. A představte si, všechny o člověku leccos vypoví.

Černá a fialová naznačí určité umělecké nadání. Avšak je mezi nimi dosti výrazný rozdíl. Toho, kdo má v oblibě spíše černou, můžeme považovat za introverta a tento člověk si jiného člověka k sobě příliš nepustí. Fialová zase hovoří o tom, že má jedinec vůči druhým respekt, ale občas se může stát, že chování jedince nosící fialovou barvu může mít znaky agrese. Přesto tato barva znamená určitou originalitu a názorovou nezávislost. Lidé vyznávající hnědé, zemité tóny barev se vyznačují dobrým přátelstvím. Takového člověka si můžete naprosto s jistotou propojit s pocitem bezpečí, pohodou, přírodou a kladným vztahem k hospodaření. I tak je u těchto lidí potřeba počítat s určitou mírou smutku a izolace. Tato tvrzní se zdají celkem protichůdná, že?

Máš oblíbenou barvu?

Nositelé zelené barvy jsou lidmi laskavými a upřímnými a také věrnými. Dbají o svou pověst a bohužel jsou pro ně důležité názory jiných lidí na svou vlastní osobu. Bývají také žárliví. Žlutá barva symbolizuje kreativní a vyrovnané osoby. Tito lidé se velmi rádi učí a bývají velmi nezávislí, častou jsou to cestovatelé. Občas se může stát, že se člověk, upřednostňující žlutou barvu, snadno rozhněvá a bývá i frustrován.

O červené barvě se hovoří jako o barvě energie, ohně, života. Lidé preferující tuto barvu bývají velmi houževnatí, dosáhnou často svých cílů, vyznačují se vášnivostí. Do červených odstínů se oblékají lidé sebevědomí, silní, impulzivní a energetičtí. Jejich symbolem je láska a teplo, ale mají i negativní stránku – agresivitu a vztek.

Modrá barva je jednou z nejoblíbenějších. Vyjadřuje harmonii, spolehlivost, citlivost a zřejmě máte na srdci neustále starost o druhé. Otevřenost a přátelskost je vám vlastní a stabilita je pro vás velmi důležitá. Má však také svá negativa – lhostejnost a odstup. Bílá barva na vás řekne, že jste velmi organizovaní, že logicky přemýšlíte a váš život je v dokonalém pořádku. Je to barva neutrální a má jak kladné, tak i negativní symbolické vyjádření. Mír, nový začátek, ale také žádný kompromis. Volný prostor, pravdomluvnost, ale také chlad, a jak příznačné, evokuje nemocnici, lékařské prostředí.

A jakou barvu nosíte rádi vy?
 

Další zajímavé informace naleznete taky na naši Facebook stránke!

    
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Wendy Axon
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tyna
Linka:
 
Asae
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka: