Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Ezo-typy

Oslavme příchod věrozvěstů

Pro křesťany důvod k velkým oslavám, pro mnohé kvůli dlouhé době potlačování víry jen volné dny s možností odpočinku na chatě. Příchod Cyrila a Metoděje byl ale v historii Českých zemí jedinečnou událostí.

Jestli nepatříte k té věřící části národa, patrně přemýšlíte, jak strávit příjemné volné dny navíc – grilování, výlet, krátká dovolená anebo třeba vymalujete byt.  Událost příchodu Cyrila a Metoděje není pro vás nic ojedinělého a vypustili jste rok 863 stejně jako definici druhohor. Možná ani netušíte, jak v tu dobu budou slavit třeba vaši sousedé, přátelé, ale i část rodiny, se kterou se běžně stýkáte a kteří jsou křesťané. Minimálně se účastní slavnostní bohoslužby nebo se chystají na každoroční slavnostní pouť na Velehrad.  Tato událost znamenala nejen posun v porozumění křesťanství, ale silně posílila sebevědomí, samostatnost a identitu českého národa. Odvrátila silný vliv tehdejší Východofranské říše a je důležité aspoň o ní vědět.

Konstantin (Cyril) a Metoděj byli bratři z řecké Soluně.  V té době patřil hlavně Konstantin mezi velmi významné a uznávané teology, filozofy a učence. Metoděj byl státní úředník a až později se stal Konstantinovým nejbližším spolupracovníkem.  

Cyril a Metoděj0                                                 

Na Velkou Moravu povolal Cyrila a Metoděje kníže Rostislav I. jako misionáře, kteří budou kázat ve slovanském jazyce, a umožní tak porozumět křesťanské víře velkému množství lidí. Přinesli nové slovanské písmo – hlaholici a přeložili liturgické texty do staroslověnštiny. Lidé konečně věděli, o čem kazatelé mluví a začali rozumět náboženským knihám, do té doby psaných v latině. I kázání na všech místech probíhala ve srozumitelném jazyce. Kníže Rostislav v té době ani netušil, jak významný počin jeho rozhodnutí znamená pro český národ - zařadili jsme se tak už v té době mezi civilizovanou křesťanskou společnost.                                                                                     

I v životě ateisty je dobré držet se křesťanských zásad. Jsou stále aktuální, nadčasové a dosud mezi slušnými lidmi platí, ať už jsou jakéhokoli vyznání - žít v pravdě, nelhat, nekrást, poctivě pracovat, vychovávat své děti v lásce, mít pokoru, kde je jí třeba, a umět pomoct i odpouštět.                                                                                                                              5. června nemusíte až na Velehrad, ale oslavit příchod věrozvěstů můžete i jinak – berte tyto principy za své.

Další zajímavé informace naleznete taky na naší Facebook stránce!

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Charlotte
Linka:
 
Jovanka
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: