Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Ezo-typy

Schopnosti naší psychiky

Jakých kouzel je naše mysl schopna? Každý se rodíme s potenciálem pro psychokinezi, telekinezi, jasnozřivost, aj.

Psychokineze

Psychokineze je založena na ovlivňování hmoty myšlenkou natolik, aby se přenesla z jednoho místa na druhé. Tuto psychickou schopnost mají lidé, kteří dokážou perfektně ovládat své myšlenky a dokážou vnímat hmotu na subatomární úrovni.

Jasnozřivost

Jde o získávání znalostí o událostech, které se stanou v budoucnosti. Je to určitý druh smyslového vnímání. Budoucí události jsou důsledky událostí přítomných a přítomné události jsou důsledky událostí minulých. Pokud známe současné události a jejich příčiny, je možné předpovědět události v budoucnu. Někteří lidé jsou schopni vidět tyto události a jejich příčiny. Jasnovidci příčiny událostí převedou na emoce a následně zpět na příčiny a dle toho mohou vidět události, které se teprve stanou. Každý z nás má v sobě kousek jasnozřivosti, kterým můžeme zachytit sen nebo vizi, které nás před něčím varuje.

Schopnosti naší psychiky

Psychometrie

Psychometrie je založená na čtení minulosti, vlastností a schopností osoby z nějakého předmětu, který této osobě patří nebo patřil. Tyto předměty vydávají určité vibrace, které jsou někteří jedinci schopni zachytit a „přečíst“.
Psychometrii využívají i zvířata při stěhování do vzdálených končin. Cílová destinace vysílá určité vibrace, které jsou schopni zvířata zachytit.

Telekineze

Telekineze je založená ne odpoutání hmoty od země. Je způsobená přeměnou energie z média na kinetickou a energii.
 
Teleportace

Tato schopnost je založena na rozvibrování částic hmoty natolik, aby se rozdělila na své elementární částice a poté zase složila. Tyto elementární částice mohou být přeneseny, nebo jimi může projít jiný objekt. Jedinec, který je schopen vyvolat tel
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jovanka
Linka:
 
Tyna
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Asae
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Leni Maria
Linka: