Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Horoskop

Milující raci

Jako každé znamení, i rak má své drahokamy, které jeho výjimečně kladné stránky podpoří a posílí. Jestli chcete vybrat ten nejvhodnější, pak je to smaragd, rubín, perla, diamant nebo měsíční kámen.

Jako každé znamení, i rak má své stinné stránky a povahové vlastnosti. Jeho citlivost ho vede často až k přecitlivělosti, strach o své milované k žárlivosti a upřímná starostlivost občas obtěžuje. Přesto je rak jeden z nejlepších partnerů do života. Má vrozené ambice být úspěšný, ale nedává je okatě najevo, je obětavý, spravedlivý a přátelský i v pracovních vztazích. Emoce hrají v jeho životě důležitou roli. Vnímavost a empatie mu velmi usnadňují přijímat sílu a pomoc drahokamů svého znamení.

Milující raci

Smaragd podporuje rakovo štěstí v lásce, kterou své bližní zahrnuje. Pokud jsou jeho city raněné, právě smaragd dodá rakovi sílu situaci lehce zvládnout a neutápět se v sebelítosti, citovém ranění a ublíženosti.  Umožňuje mu vystoupit ze své ulity a otevřít se možnostem nových láskyplných vztahů. Rak velmi citlivě vnímá své nedostatky a špatné stránky, které ho trápí a zbytečně jimi ztrácí čas. Vodní perla  – přinese do rakovy rozhárané duše klid, smíření s minulými útrapami a ránami osudu. Osvobozuje ho od citové závislosti na milovaných osobách, zmírňuje přecitlivělost a sebelítost.  Perla je pro raka jedním z nejdůležitějších drahokamů. Přes vodu najdou k sobě velmi snadnou a rychlou cestu a lehce navážou spojení.

Měsíční kámen nastaví rakovi životní rovnováhu a pomáhá ji udržet. Díky síle červeného rubínu získává mysl raka jasnější rysy a umožňuje mu se zahledět na realitu, cíle a úkoly jasněji, bez všudypřítomné citové zabarvenosti. Z dalších drahokamů je vhodný opál, diamant, onyx nebo jantar. Všechny směřují jedním směrem. Umožnit rakovi rozvinout plně své tak vzácné citlivé jednání, rozdávat pohodu a lásku, ale zároveň se v emocích neutopit i zmírnit bolest z citových ztrát. 

Jestli jste narazili v životě na opravdu milujícího a pozorného partnera, pak určitě slaví svůj den narození právě v červenci. Obdarujte ho krásnými společnými chvílemi, ubezpečte ho, že je pro vás ten jediný – a nezapomeňte mu vtisknout do ruky docela malou perlu. 

Další zajímavé informace naleznete taky na naší Facebook stránce!

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Jovanka
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Leni Maria
Linka: