Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Řeč symbolů, Spiritualita

Hippies

Začátkem ledna jsem zahlédla na jakési internetové stránce, jaká móda bude v letošním roce tzv. „in“. Zaujalo mě, že v komentáři pod fotkou šat s výraznými květy bylo napsáno, že se letos bude nosit to, co bylo v módě v 60. letech, kdy byl významný vliv hnutí hippies.

Hippies bylo neorganizované hnutí a vzniklo v Americe v 60. letech 20. století. Sympatizující lidé přímo následovali generace beatníků, kteří byli aktivní zhruba o deset let zpět a také romantických utopistů 40. let 19. století.  Tehdejší americká mládež byla zhnusena válkou, rasismem, politikou, technologií a mentalitou společností, která se vyznačovala přílišným materialismem a zaměňovala zbožnost a zboží.

Hippies

Stoupenci hnutí chtěli lásku a mír, přátelství a svobodu a sdružovali se do komun. Pravda, vládla v nich volná láska a běžně se užívaly halucinogenní látky, hlavně LSD. Podle hippíků si člověk má užívat života, neupřednostňovat kariéru a nehonit se za penězi. Víme, čím se vyznavač takového života vyznačoval - dlouhé vlasy, korálky, volné oblečení. Na protest tehdejším metrosexuálům inklinovali spíše k určitému primitivismu, co se týká vzhledu. Měli blízko k mysticismu, různým druhům východních náboženství a filosofií, ekologii, vegetariánství a k alternativní kultuře. Vznikaly nové hudební žánry, jako např. reggae. Hippies se hlásili k pacifismu. Organizovali protiválečné demonstrace a ovlivnili i politické dění tehdejšího světa. V Americe šlo především o válku ve Vietnamu, která byla dlouhá a ne příliš úspěšná. Avšak ke vzpourám mládeže docházelo v dalších zemích. V Evropě se projevilo hnutí hippies i později protesty proti americkým a sovětským balistickým střelám.

I dnešní mladí lidé mají jistě povědomí o symbolu míru, který vznikl z praporkové abecedy. Tehdy vznikl jako značka pro jaderné odzbrojení. Počáteční písmena „N“ a „D“ – nuclear disarmament. Poprvé byl tento symbol použit při pochodu za jaderné odzbrojení v dubnu 1958.

Hippies měli zásadní vliv na hudbu, film, literaturu, výtvarné umění a televizi.  Dodnes se tento styl promítá v různých formách ve zdravé výživě, přes hudební festivaly po kybernetickou revoluci. Rozhodně velmi zásadním stylem ovlivňuje módu. Ať již jsou to rozšířené nohavice či rukávy, barevné květinové vzory, účesy, doplňky.

Přesto… jakou souvislost by mohl mít jedničkový rok 2017, čínský rok Ohnivého kohouta a návrat módních prvků hnutí hippies? Není možné, že současná společnost se také dostala situace, kdy peníze a majetek je pro ni přednější než mezilidské vztahy, láska a svoboda? Kdy touha po moci ovlivňuje život na Zemi?  

Další zajímavé informace naleznete taky na naši Facebook stránke!
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Jovanka
Linka:
 
Schery
Linka:
 
Lucy
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Pavlinka Pudza
Linka: