Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Lékárnictví ve středověku

Když lékařská věda v celé Evropě ležela ladem, ujali se jí po dobytí Egypta Arabové. Učení arabští lékaři překládali řecké spisy, sbírali a zkoumali rostliny a pěstovali přírodní vědy, zejména filosofii.

Lékařům pak ovšem nezbývalo mnoho času na sbírání léčivých rostlin a připravování léků. Ty se stávaly následkem četných vynálezů, hlavně v oboru minerálních látek, složitějšími, takže vědomosti dosavadních prostých sběratelů rostlin nestačily na přípravu léků. K tomu se časem vyškolili zvláštní odborníci, kteří lékařům léky připravovali. V těchto lidech vlastně můžeme vidět první lékárníky. Roku 754 byla chalifem Almansorem zřízena první veřejná lékárna v Bagdádu.

Lékárnictví

Z arabských učenců vyniká hlavně Džafer el Sedik Pravdivý, lékař a alchymista, jež sepsal mnoho vědeckých knih. Velké množství chemických sloučenin dovedl také vyrobit. Kovy znal téměř všechny. On a jeho žáci dali alchymii nový směr, nastalo hledání Kamene mudrců, ten ovšem nenalezli. Přesídlením Arabů do Španělska se rozšířily vědy a alchymie postupně do celé Evropy.

​​​​​​​​Další zajímavé informace naleznete taky na naši Facebook stránke!
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Jovanka
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Leni Maria
Linka: