Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Tajemné stavby

Dobu, kdy tyto kamenné bloky byly vztyčeny, odborníci velmi odvážné odhadli až k 1. tisíciletí před naším letopočtem. Ale kdo to může dosvědčit či potvrdit?

Kdo ví, z kterých časů dávno minulých, pochází tito obři? V jejich okolích se našly různé archeologické artefakty, avšak od nich se odvodit jejich stáří nedá. Jejich název – menhir – zřejmě pochází z bretaňského jazyka. V něm část slova MEN znamená kámen a HIR dlouhý. Tedy do českého jazyka přeloženo jako dlouhý kámen. Ve většině případů se jedná o kameny, které nejeví žádnou známku práce lidské ruky a také postrádají jakýkoliv ženský znak. Snad až na výjimky. K vidění jsou po celém území Evropy, nevyjímaje ani Čechy a Moravu.

Stohehenge

Proč byly kameny vztyčeny? Jakou měly funkci? A zůstala ta funkce zachována dosud? Snadná odpověď. Vztyčené kameny zesilují vyzařování energie v těchto místech. To znamená, že lidé se sem chodili „dobíjet“, preventivně kladně působit na své zdraví a pokud přišla nemoc, tak i uzdravit. Často tato místa byla místy, kde se prováděly různé rituály a obřady. Díky tomu, že kameny zůstaly na místech, kde byly původně vztyčeny, jejich funkce samozřejmě přetrvává. A zřejmě z toho důvodu bývají tato místa velmi hojně navštěvována.

Nejznámější menhirové uskupení je zřejmě Stohehenge v Anglii. Je světoznámé a míří k němu davy turistů. Toto místo, díky různým testům, bylo zařazeno do památek z doby bronzové. Co se týká jeho funkce, domněnek je celá řada, ale co se dá říci s jistotou, jde o místo, kde proudí léčebné energie. A to jen díky tomu, že původně uvnitř kruhu, který vidíme v současné době, stály tzv. „modré kameny“ z hor Carn Menyn, kde vyvěrá zázračný pramen.

I české země se mohou několika takovými místy pochlubit. Většina jich se nachází v okolí Slaného, Kladna, Žatce, ale mají je i téměř všechny ostatní části republiky. Máte-li touhu si „dobít baterky“, stačí do vyhledavače zadat „menhiry v Čechách“ a výlet je na světě.

Za zmínku stojí i to, že na místech, která můžeme považovat za zdroj energie, se často stavěly duchovní stavby. Většinou to byly církevní stavby. Byť energii tohoto místa nezesilují kameny, jsou nahrazeny architektonickým řešení budovy. K nejznámějším patří Panenský Týnec, Svatý kopeček či Poutní kostel ve Křtinách. I zde můžete na sebe nechat působit energii prasíly.

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Charlotte
Linka:
 
Jovanka
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: