Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Věřte, nevěřte … Z jiné dimenze

K Hladovému potoku se jezdívalo na ryby. Měl ale čistou a studenou vodu s nedostatkem rybí potravy, tak se tu chytalo spíš pro zábavu, protože pstruzi moc nerostli. Navíc tu byla záhada.

Na horním toku, který je u každého pstruhového revíru hájen jako chovný, bylo vody dost, stěhovaly se tam vlásečnice z horských luk. Na další cestě spadalo koryto do soutěsky mezi skalami, po okraji zarostlé tak, že ji křoví místy přerůstalo. A pod soutěskou bylo najednou vody tak málo, že se doslova plazila po dně.

rybolov

V mladším věku bere člověk různé přírodní úkazy, že to tak prostě je. Já si na tajemství potoka vzpomněl po letech, začalo mi to vrtat hlavou a opět jsem se tam rozjel.

Auto jsem nechal nad obcí. Naplánoval jsem si, že vniknu do soutěsky zdola a půjdu proti proudu. Pohodlná cesta to nebyla. Spolu s tou troškou vody jsem kličkoval mezi balvany, místy jsem se sunul zády ke kamenné stěně. Asi po padesáti metrech se soutěska rozšířila a já jsem zůstal stát. Až dodatečně jsem si uvědomil, že mě k tomu cosi přinutilo. Voda neunikala podzemním tunelem. Z tůňky, která určitě nevznikla sama od sebe, protože byla úhledně lemována kameny do tvaru trojúhelníku, se zvedal sloup vody a ve výšce mé hlavy se ztrácel. Nebyl to gejzír, který se rozpráší, když ztratí sílu. Voda byla tažena shůry velkou silou a mizela. I vodní sloupec měl podobu nikoli válce, ale trojúhelníku. Ti, co odtud studenou, čistou vodu čerpali, měli zřejmě smysl pro jiné geometrické tvary. Než jsem se otočil, prožil jsem směs pocitů. Zvědavost mě rychle přešla, strach se mě jen letmo dotkl. Zůstal ve mně respekt k něčemu, co se nedá pozemskými fyzikálními zákony vysvětlit. Snad nám jednou ti neznámí z jiné dimenze povědí, proč potřebují naši vodu…

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nicoletta
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Charlotte
Linka:
 
Pavlinka Pudza
Linka: