Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Zdraví a krása

Zhudebněná aura neboli hudba sfér

Fotografování aury umožňuje vidět tu auru, která tradičním způsobem není viditelná, my se však nyní budeme věnovat vzácné schopnosti poslouchat auru.  

V dřívějších článcích jste si měli možnost přečíst informace o biorezonanci, což je individuální, speciální léčitelská metoda pracující pomocí vibrace na úrovni buněk. Podle momentálního stanoviska fyziky lze tuto vibraci – neboť je měřitelná a šíří se pohybem vln – volně přetvořit na signalizační systém přijímatelný, tedy slyšitelný lidským uchem nebo viditelný lidským okem. To znamená, že pomocí vhodného dekodéru z něj můžeme vyrobit i filmový nebo hudební soubor. Tento systém si můžeme představit podobně jako siločáry vln z železných pilin v případě magnetického pole. Tím šťastnějším je ten, kdo podobný dekodér nosí v hlavě. 


Někteří z nás (přibližně jeden z milionu) jsou schopni auru slyšet. Zdá se to neuvěřitelné, přestože to není o nic fantastičtější a o nic méně možné, jako řekněme ucítit vodu na desítky kilometrů. Tento jev navíc nebyl neznámý už pro naše předky, mysleme ten známý jev, který byl nazýván hudbou sfér!

A je-li dána taková schopnost, stačí krok na „překomponování” poslouchané hudby na dané nástroje. Počínajíc tímto bodem jsou před námi možnosti bez hranic: mistra, který rozumí této oblasti můžeme požádat o skutečně osobní hudební záznam dotýkající se hranic intimity (pozor! vědecky to není dokázáno, ale vůbec to není nepředstavitelné, že podklady pro populární hity se zrodily podobným způsobem, možná k tomu nedošlo vědomě, ale pravděpodobně v dokonalé harmonii s daným mikrokosmem).

Úspěch – alespoň v nejužším kruhu rodiny a přítel – je zaručený, neboť rezonance našich bližních se pravděpodobně nepříliš odlišuje od rezonance nás, jen tak jsme schopni spolu žít v harmonii. Nebude-li tomu tak, podezření musíme soustředit na dvě věci: mistr někde udělal chybu nebo harmonie mezi námi a našimi bližními není tak dokonalá, jak jsme si představovali.
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Sandra
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Nikita
Linka: