Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179

Obecné smluvní podmínky služby pro zákazníky platící platební kartou1. Prosím, přečtěte si pozorně Obecné smluvní podmínky. Využitím služby na webových stránkách potvrzujete, že jste dovršili 18 let a souhlasíte s podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nemáte právo na využití služby ani na webových stránkách, ani po telefonu.

2. Službu může využít každá plnoletá osoba, která dovršila věku 18 let a která je oprávněná ozavřít smlouvy a učinit další právnické kroky.

3. Souhlas s podmínkami
Smlouva vzniká mezi Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (dále jen ESO TV) a mezi Zákazníkem. ESO TV si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit bez informování Zákazníka o těchto změnách. Nová verze je vždy dostupná na webových stránkách. Pokud Zákazník využije službu, automaticky souhlasí s každým bodem podmínek, které jsou dostupné na webových stránkách v momentě využití služby. Prosím, čas od času se vraťte k přečtení podmínek, pro případ jejich aktualizace. 

4. Popis služby
ESO TV spojuje registrované Zákazníky s věštci, kteří poskytují poradenství v různých oblastech: tarotové karty, láska, kariéra, numerologie, i-ching, věštění ze snů, astrologie atd. 

Během využití Služby je Zákazník povinen uhradit standardní poplatek svému telefonnímu operátorovi prostřednictvím úhrady svého vyúčtování. Kromě toho, dle bodu 4.b) zakupuje Zákazník  balíček minut věštění po telefonu nebo mluví s věštcem za jeho zveřejněnou sazbu, kterou hradí Zákazník pomocí platební karty. Balíčkem minut věštění po telefonu nazýváme předem zakoupené minuty, které může Zákazník s vybraným věštcem kdykoli provolat na inzerované lince.

Popis využití Služby:
a) Registrace: 
Zákazník je povinen registrovat se před využitím Služby v našem zákaznickém centru nebo na našich webových stránkách (www.ezo.tv). Během registrace je povinen zadat následující údaje:
- jméno,
- datum narození
- poštovní a fakturační adresa
- telefonní číslo
- e-mail,
- údaje o platební kartě (číslo karty, datum splatnosti, CSC kód),

Registrace je možná jen v tom případě, když Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů.
V případě neúplných údajů (výše) je registrace považována za neúspěšnou a Zákazník nemá právo na využití Služby.
ESO TV během registrace zkontroluje, zda jsou údaje o platební kartě platné. Během kontorly, zablokujeme minimální částku z karty zákazníka, tato blokace je zrušena na konci procesu ověřování, takžečástka nebude odečtena z karty zákazníka.

Na konci registrace obdrží Zákazník 4 místné heslo generované systémem, pomocí kterého se může v budoucnu přihlásit do systému. Zákazník má kdykoli právo na změnu hesla.

b) Dobití kreditu:
Po registraci nebo po kterémkoli pozdějším přihlášení bude zákaznický servis informovat Zákazníka o nabídkách ohledně jednotlivých balíčků věštění po telefonu (včetně cen i cen za minutu). Zákazník si vybere nejvhodnější balíček věštění po telefonu a povolí blokaci dané částky na platební kartě. Na bankovním výpisu bude tato blokace uvedena pod názvem ’Eso.tv Ezo.Tv’. Během platby platební kartou mohou být účtované další administrativní poplatky bankou Zákazníka, Payvision.com a společností, která vydala platební kartu.

Pokud byla blokace na platební kartě úspěšná, kredit Zákazníka se dobil o množství minut odpovídající dané částce. Dobití kreditu znamená dobití minut k věštění na virtuálním účtu Zákazníka.

Zákazník si může při prvním nákupu po registraci vybrat jednu z následujících možností:

Zakoupení předplatného: 
Cena předplatného: 700 CZK/mesic Zákazník má možnost zakoupení předplatného měsíčně za cenu 10 minut, za jehož cenu bude jeho kredit dobitý automaticky v prvním měsíci o 30, v druhém měsíci o 20 minut. O předplacení může Zákazník žádat na našich webových stránkách, přes náš telefonický systém nebo na našem zákaznickém servisu.  

V případě předplacení souhlasí Zákazník s tím, že na jeho platební kartě (zadaná Zákazníkem během registrace) bude provedena blokace částky předplatného a to každý následující měsíc v den, kdy proběhlo první předplacení (či nejbližší pracovní den). Pokud blokace nebyla úspěšná ani po třech pokusech, předplatné je pozastavenoaž do doby vyjasnění problému se Zákazníkem. Cena předplatného: 700 CZK/měsíc

Zákazník může kdykoliv odstoupit od předplacení, zasláním písemného vyjádření na emailovou adresu infocz@eso.tv.

Zakoupení balíčku minut věštění po telefonu:
Zákazník má možnost nabití svého kreditu zakoupením balíčku minut věštění po telefonu na webových stránkách www.ezo.tv.
Ceny balíčků:
10 minut: 700 CZK
20 minut: 1.400 CZK
40 minut: 2.800 CZK
60 minut: 4.200 CZK

Minutové účtování: 
Pokud je Zákazníkův kredit 0, tedy nezakoupil ani balíček minut, ani předplatné, Službu může využít za cenu 70 CZK/minut.
ESO TV si vyhrazuje právo na organizaci různých slevových akcí, které jsou inzerovány na webových stránkách a jsou platné po dobu tam inzerovaných. 

ESO TV si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen, která se nevztahuje na již zakoupené balíčky, tzn. že cena minut v zakoupených balíčcích zůstane stejná i v případě jakýchkoliv změn v ceně služby.

c) Využití Služby:
Službu mohou využít pouze registrovaní Zákazníci. Zákazník se může přihlásit do systému zavoláním na linku se základním tarifem a zadáním jeho 4 místního hesla, které obdržel po registraci. Systém informuje Zákazníka o jeho kreditu. Poté může Zákazník
- vybrat libovolného věštce a tím využít službu;
- zakoupit předplatné
- požádat o pomoc Zákaznický servis.

Zákazník uslyší zvukové upozornění 1 (jednu) minutu před vypršením kreditu, které slyší i věštec se kterým právě hovoří. V dané chvíli upozorní Zákazníka i zvuková nahrávka, že mu za 1 (jednu) minutu vyprší kredit a v rozhovoru může pokračovat s věštcem za zvýšenou sazbu (70 Kč/minutu). Pokud Zákazník zůstane i nadále na lince, systém automaticky zablokuje 10 minut (700 Kč) na bankovní kartě Zákazníka. Po ukončení využití Služby, bude z karty Zákazníka odečtena částka, odpovídající provolaným minutám a blokace karty bude zrušena.

5. Cena Služby
Při zakoupení jednotlivých balíčků věštění, uhradí Zákazník před využitím Služby cenu adekvátních balíčků uvedených v bodu číslo 4.b) těchto podmínek. Pokud si Zákazník nezakoupí balíček nebo předplatné, může využít Službu za minutovou sazbu 4 CZK. Účtování funguje na minutové bázi, tj.: každá započatá minuta znamená stržení jedné celé minuty z kreditu Zákazníka. Zákazník, který využije Službu, je si vědom toho, že Služba je dostupná přes telefonní linku se základním tarifema proto musí uhradit nad náklady balíčků také náklady za telefonické spojení. Poplatek za hovor se základním tarifem hradí Zákazník operátorovi telekomunikačních služeb, na základě smlouvy mezi Zákazníkem a operátorem telekomunikačních služeb.

6. Zákazník bere na vědomí souhlasí, že se zpracováním svých osobních údajů. ESO TV se zavazuje, že nebude nahrána žádná informace týkající se údajů platební karty Zákazníka. Dále – po zadání údajů – nebudou tyto informace dostupné a viditelné pro ESO TV kromě posledních 4 číslic platební karty.
 
7. ESO TV nenese žádnou odpovědnost za prohlášení, poradenství nebo další informace, které poskytli věštci. Všechny takové informace nebo rady mohou být použity Zákazníkem pouze na jeho zodpovědnost.

8. ESO TV nekotroluje a/nebo nesleduje informace pronesené během poskytování Služby. ESO TV nenese žádnou odpovědnost za pravdivost, přesnost, úplnost, bezpečnost, aktualitu, kvalitu, adekvátnost a zákonnost pronesených slov během poskytování Služby. 

9. Jedině Zákazník nese odpovědnost za výběr věštce a zda vybraný věštec disponuje vzděláním, schopnostmi a zkušenostmi, které odpovídají nárokům Zákazníka.

10. V případě, že vybraný věštec není k dispozici – pro úspěšnost hovoru – ESO TV přepojí hovor na některého z volných věštců. Infomace o dostupnosti veštců jsou pouze orientačního charakteru. Je-li věštec skutečně k dispozici, či není, lze určit pouze v případě zavolání.

11. ESO TV nezaručuje, že věštec, kterého si Zákazník vybral, je schopný poskytnout Zákazníkem žádané informace nebo informovat ho v jiných směrech.

12. Věštci nejsou zaměstnanci ESO TV.

13. Jedině Zákazník a věštec nesou odpovědnost za jejich rozhovor a komunikaci. To, že se Zákazník spolehne na radu věštce a důvěřuje poskytnuté informaci, je jeho rozhodnutí. ESO TV nenese žádnou odpovědnost za informace poskytnuté Zákazníkovi.

14. Informace o finančních záležitostech
Zákazník nemá právo požadovat – ani přímým způsobem, ani písemně – rady ohledně investičních možností, ohledně prodeje a koupě cenných papírů, jejich analýzy a hodnocení.

15. Informace týkající se zdraví
Informace týkající se zdraví poskytnuté věštcem jsou obecné a pouze orientačního charakteru. Poskytovatel služby neposkytuje zdravotnické poradenství, lékařskou nebo nemocniční službu. Věštci nejsou od toho, aby diagnostizovali nemoci, poskytli léčbu nebo předepsali léky. Využitím Služby se Zákazník zavazuje, že nebude požadovat žádnou službu z výše vyjmenovaných. V případě závažných zdravotních problémů, prosím vyhledejte lékaře nebo nejbližší nemocnici.

16. Využití Služby automaticky znamená přijetí těchto podmínek. Při využití Služby zákazník dává výslovný souhlas k tomu, aby ESO TV použilo jeho údaje (kromě údajů platební karty) pro účely přímého marketingu (tedy například, ale nikoli výhradně, SMS, e-mail nebo telefonní kontakt) na podporu produktů a služeb pro služby Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Osobní data jsou spravovány firmou Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.

17. Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas k použití jeho osobních údajů tím, že pošle písemné vyjádření s heslem na emailovou adresu infocz@eso.tv

18. ESO TV si vyhrazuje právo pozastavit, či kdykoliv ukončit Služby a kdykoliv tyto podmínky měnit a změnit.

19. ESO TV má právo tyto podmínky změnit a je povinen inzerovat aktualizovanou formu podmínek.

20. Záruka
Zákatník má právo na odškodnění pouze v případě technického problému týkajícího se Služby poskytovanou ESO TV.
ESO TV odškodňuje formou peněžitou nebo kompenzace. V případě kompenzace připíše ESO TV dárkové minuty ke kreditu Zákazníka po předešlé domluvě. Odškodnění Zákazníka se děje na bázi předešlé domluvy. Jeho výše odpovídá výši neposkytnuté Služby. Maximálně může znamenat celkovou cenu zakoupené Služby.