Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Řeč symbolů

Řeč symbolů 02

Ve svém prvním článku jsem se zmínila o symbolech jejichž význam se v průběhu času měnil, až se mnohokrát zdánlivě paradoxně otočil o 180 stupňů. Jedna ze základních pouček čínského filosofického systému I-Ting však konstatuje bez sebemenšího zaváhání: všechno se v průběhu času mění ve svůj opak.

V bibli je symbolem takové stoosmdesátistupňové změny svatý Pavel, původně farizej, pronásledující křesťany, později zapřísáhlý křesťan, který je snad ještě horlivější než samotný Ježíš.

Typický symbol, jehož význam se v našich očích prudce změnil, je svastika, hákový kříž. Původně znamení štěstí a radosti (Buddha mívá svastiky na rukou a nohou, jihoameričtí Indiáni zdobí svastikami své kánoe, je to něco jako amulet a talisman). Dát si dnes, kdekoliv v Evropě, svastiku na čepici nebo si ji pověsit na krk, by znamenalo koledovat si o udání a zadržení.

Křesťanská díla jsou protkána promyšlenou symbolikou od A do Z. Každý světec má svůj symbol, svůj atribut, se kterým je zobrazován. Atribut světce často upozorňoval na způsob jeho mučednické smrti. Například u sv. Kateřiny je to kolo a meč. Svatá Kateřina měla být vpletena do kola a tak usmrcena, do kola však udeřil blesk a kolo shořelo. Zvolili tedy popravu mečem. Všeobecným symbolem křesťanských mučedníků je palmová ratolest. Často bývá zobrazen anděl, letící z nebe a podávající palmovou ratolest ještě trpícímu světci. Atributy mohly, kromě mučednictví, odkazovat také na práci světce. Známé jsou například klíče sv. Petra, strážce nebeské brány.

Píseň písní, milostné dílo, připisované hebrejskému králi Šalamounovi (ale nejspíše jsou to hebrejské svatební písně ze Šalamounových dob), se díky svému, lehce erotickému ladění málem nedostalo do Bible. Na koncilu, kde se rokovalo, je-li vhodné zařadit Píseň písní do Bible, se nakonec usnesli, že dílo lze vyložit jako vztah věřícího ke Kristu. Což je docela zajímavé, protože církev neustále opakuje, že text Bible je dílo boží, není to tedy dílo lidského autora, pouze inspirovaných zapisovatelů. Jak je vidět, cenzuře se občas nevyhne ani pánbůh…

Nejčastějším motivem čistoty je bílá lilie. Na většině Zvěstování Panny Marie, kde archanděl Gabriel přináší dívce Marii zvěst o

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Miroslav
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: