Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Sex vz. Vztahy

Důležité!

Když jsou děti malé, učí se zodpovědnosti přes hračky. „Jsou tvoje, musíš se o ně starat.“ Později se přidává oblečení, známky ve škole, elektronické přístroje. Pak přijdou na řadu vztahy. „Jsi zodpovědný/á za to, jak se tvůj protějšek cítí.“

 

Ano, zodpovědnost, nikoliv odpovědnost. Mezi těmito dvěma výrazy je zde rozdíl. Pro upřesnění: odpovědnost má člověk za něco či za někoho, případně i před institucemi. Jde spíše o právní pojem. Zodpovědnost se týká spíše morálky. Jde o odpovědnost nikoli jen za sebe, ale i za druhé a za NĚCO. Zodpovědnost je vyhledávanou vlastností zaměstnanců na všech pozicích. Avšak může být dvojsečnou zbraní a může dostat zodpovědnou osobu do velmi prekérních situací, kdy se v pocitu velké zodpovědnosti stane člověkem, který se nedokáže rozhodnout. 

zodpovědnost

Dnešním tématem bude spíše zodpovědnost sám za sebe, rozhodování o sobě samém. Možná právě v tomto období vás přivede článek k malému zamyšlení, jak to vlastně s tou zodpovědností za co a za koho, v jakých případech ano a v jakých ne a jak důležitá je. Díky vývoji společenského uspořádání, vývoji různých společenských postavení došlo k tomu, že většina lidí za sebe nechala rozhodovat druhé a vše těmto rozhodnutím podřídila. Není se co divit. Nejen že to mohlo být pohodlnější, ale v některých případech nebyla jiná možnost, nehledaly se jiné cesty ať již jakýchkoliv důvodů či to byl prostě najetý a ukotvený model a vzorec chování a jednání. A velmi často nás od osobního zodpovědného rozhodnutí odrazuje strach. Strach z toho, že naše rozhodnutí nebude správné a budeme vystaveni jeho důsledkům. 

Když si s něčím nevíme rady, oslovíme někoho, ideálně takového člověka, jemuž důvěřujeme, a požádáme ho o radu. Než tak učiníme, měli bychom zvážit, zda chceme opravdu radu, podle níž se zachováme. Pokud, podle mého názoru, takto učiníme, v podstatě přehodíme zodpovědnost za své rozhodnutí na někoho druhého. Později, v případě neúspěchu, můžeme říci: „To on/ona mi to poradil/a!“ Pak je tu ještě možnost, kdy druhou osobu požádáme o názor. Co si o situaci myslí a pokud to dokáže, aby nám sdělil, jak by se ve stejné situaci případně zachovala ona. V rámci rozhovoru je možné situaci rozebrat a na základě názorů si vytvořit možnosti řešení. Nicméně ať tak nebo onak, vždy jde o to, že učiním-li volbu, rozhodnutí bude pouze moje. A nesu za něj zodpovědnost. Rozhodnu-li se jakkoli, vždy to v každé situaci vyvolá reakci. A je nasnadě, že podle toho, jaké pohnutky, záměry a důvody nás k rozhodnutí vedly.

Zajisté jsme všichni udělali někdy nějaké rozhodnutí, na které jsme nebyli pyšní a také se nám po zásluze dostalo „odměny“. Ptejme se před každým rozhodnutím sami sebe, co nás k tomu kterému vede, jaký je záměr, cíl a jaký pak může být výsledek. Pak je to to nejlepší řešení.

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Dagmarka
Linka:
 
Linda
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka: