Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Základy feng shui

Umění aranžovat prostor je tisícileté učení, o jehož opodstatnění se zrodila spousta knih. Nyní se budeme snažit na každodenních příkladech přiblížit praktickou stránku feng shui.  

K nejdůležitějším prvkům ve feng shui patří, aby půdorys bytu, domu měl pokud možno co nejjednodušší tvar a aby odpovídal i zásadám symetrie. Jen málo lidí má možnost bývat v nemovitosti s kruhovým půdorysem, proto se zdá čtverec nebo obdélník dalším nejvhodnějším tvarem. V případě obdélníku je klíčově důležitou otázkou umístění vodních armatur, oken a dveří. 


Je důležité mít na zřeteli, že na mnoha zdánlivě nezajímavých místech „poškozujeme” energetické pole, auru obytného prostoru. Zlomené hrany rohů, odkapávající vodovodní kohoutky, špatně izolovaná okna, to všechno porušuje dokonalost a harmonii našeho domova. Odkapávající vodovodní kohoutek například kromě toho, že způsobuje finanční ztráty, neboť účet za dodávku vody může enormně narůst, dlouhodobě odsává energii, která je do bytu normálním způsobem „vnášena”.

Energie vyvolaná ve feng shui, která proudí interiérem je schopna vyvolat požehnaný a pozitivní efekt pouze tehdy, má-li možnost proudit volně, bez překážek. I nejmenší poškození vede okamžitě ke ztrátě energie, proto je vady (oprava kohoutku, vyplnění škvír, zalepení, náhrada zlomů atd.) nutné co nejrychleji opravit, mohou být totiž příčinou dalších vad a přinášet nám do života stále nové nepříjemnosti.

Říká se, že bída bídu plodí. A skutečně, zařízení bytu, která se jedno po druhém poškozují, jsou důkazy tohoto jevu. Abychom si zachovali příjemné pocity v příjemném prostředí, opravujme závady a nedostatky ještě předtím, než nám způsobí větší nepříjemnosti!
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Pepik
Linka: