Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Zdraví a krása

Pomocí sugesce k úspěchu

Sugesce v podstatě znamená ovlivňování myšlení. Přesněji řečeno takový proces, kterým jsme schopni vlastními myšlenkami, vlastní vůli – beze slov – někoho ovlivnit při vykonávání nějakého činu. Totéž je samozřejmě možné i opačně.  

Patřit mezi ovlivnitelné, ovlivněné neznamená bezpodmínečně negativní náplň pojmu, neboť nám tato vlastnost může pomoci v tom, abychom pozorováním ostatních nepřetržitě vyvíjeli. Schopnost sugesce lze poměrně dobře měřit a dostatečnou praxí ji lze rozvíjet. 


Jednoduchý pokus

Jestliže jsme zvědaví na to, nakolik lze ovlivnit některého ze svých známých, respektive, jaký vliv na něj máme my sami, požádejme ho, aby se k nám postavil zády. Dlaněmi se přibližme k jeho zádům, ale nedotýkejme se ho. Řekněme mu, že za chvíli bude cítit v místech, kde tuší naše dlaně sílu, která ho bude táhnout směrem dozadu. Nemusí se bát, klidně se síle může poddat a naklonit se dozadu, my ho zachytíme. (Samozřejmě opravdu musíme být schopni ho chytit.) Slova „padáš dozadu” si mezitím stále v duchu opakujeme. Budeme-li dostatečně sugestivní a našeho známého lze snadno ovlivnit, produkce se podaří. (Naši vlastní schopnost nechat se ovlivnit můžeme změřit stejným způsobem, musíme pouze požádat někoho, aby se za nás postavil výše popsaným způsobem.)

Na co je sugesce použitelná?

Sugesci lze využít během života využít v mnohých oblastech. Její pomocí snadněji dosáhneme svých cílů, budeme úspěšnější jak v práci, tak v partnerských vztazích. Prostřednictvím sugesce pracují například reklamní odborníci, snaží-li se nám prodat daný výrobek tak, že apelují na zdůrazňování našich potřeb. Nespočetněkrát se stalo, že po týdny, měsíce nám neutkví v paměti reklama, kterou řekněme vidíme v televizi den co den. A potom najednou z nějakého důvodu cítíme „potřebu” mít tento výrobek, který se v reklamě objevil a okamžitě si vybavíme krátký film, jenž k němu patří a přece jen na nás nějak zapůsobil. Nekoupíme podobné zboží, byť levnější, ale za

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Pepik
Linka: