Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Other

Temné síly

Pokud věříme, že vše stvořil bůh, lze z toho vyvozovat i to, že od něho pocházejí i věci zlé. Ale kdo a co jsou vlastně ty temné moci?

Příroda má dvě strany: budující a demolující. Je všeobecně přijato, že oboje pocházejí od boha, a jedno nemůže neexistovat bez druhého. Proto musíme přijat i to, že temné síly jsou zapotřebí. Toto téma je komplikované, protože temné síly se skládají z více úrovní. Nepocházejí z tohoto světa a ani z tohoto„ pozemského řetězu” (náš  současný život  již předešly tři jiné řetězy), ale jsou schopny se stát člověkem a žít a konat mezi lidmi.


Bobré je zlem a zlo je dobrým

Definujme dané téma tak, že duševní stránku vývoje představují síly dobré a stránku materiální zlé, temné síly. Pozorujíc z tohoto aspektu se snad dá snadněji přijmout, že někdy materiální, čili zlé moci jsou i zapotřebí. Když vývoj považujeme jako kruh a vyjdeme některým směrem po jeho obvodu, postupujeme proti druhé straně kruhu. Po dosažení jeho poloviny se najednou stane opačným to, po čem jsme šli doposavad. Takto působí i vztah dobra a zla. Co považujeme za dobré nyní, proti tomu můžeme v budoucnosti bojovat a je tomu tak i naopak.

Zlé síly vidíme působit ve světě den co den. Jejich inteligence je mimořádně vyvinutá, konstruktivní, budující síly by byly samy o sobě nemohoucí, hlavně v počáteční fázi vývoje. K tomu, aby se krajina změnila, vytvořilo se zeměpisné místo, je nejdříve zapotřebí práce sil destruktivních, ničících. Přírodní katastrofy, zemětřesení, výbuchy sopek, atd. – ikdyž je doprovází obrovské množství obětí materiálních a lidských – jsou součástí vývoje světa, dosažení cíle boha.

 

Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: