Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Astrologie

Den Slunce

Slunce patří mezi planety, které jsou součástí nám známého vesmíru. I Slunce je oběžnice a podle astronomů obíhá střed Mléčné dráhy. Ať chceme nebo ne, je to velmi důležitá planeta, která má pro nás, pozemšťany, nesmírný význam – střídání dne a noci, ročních období, jeho teplo je životadárné. Avšak někdy přináší i smrt.

Od počátku věků bylo Slunce záhadou a také předmětem zkoumání. Ale bylo také zdrojem neustálých diskusí, sporů a někteří badatelé díky svým názorům přišli o život (Giordano Bruno). Protože si lidé nedokázali vysvětlit, kde se Slunce bere, kam chodí spát, jak dokáže ohřát jejich těla, byly mu přiřčeny božské vlastnosti. Ve všech kulturách pozemského světa bylo Slunce považováno za božstvo.

Den slunce

Bohové Slunce zůstali zachováni v různých dochovaných artefaktech, a proto dnes známe jejich jména. Sumerové měli Utu, Mezopotámci Šamaše, Řecko a Řím Hélia. Avšak Hélios byl uctíván také v Egyptě. Přesto měl Egypt svého boha Re (Ra), jenž byl vyobrazován pověstným okem. Ale ani Evropa nebyla pozadu s keltským Lughem, vnukem boha podsvětí Balora. Známí jsou i bohové civilizací jižní Ameriky. Inkové uctívali boha Inti a Aztékové Huitzilopochtli. Ne, není to jazykolam, ale vyslovit toto slovo vyžaduje určitý trénink. Hindové měli dva bohy spojované se Sluncem, a to bohyni Suryu a boha Garuda, jenž byl vypodobňován zčásti jako muž a zčásti jako sup. Židé uctívali Baala, Eskymáci Malinu. Polynézané dali jméno bohu Slunci Maui a Norové Freyra. A pokud se týká Číny, tam si můžete vybrat až z deseti možností. Důležitost slunečního božství není třeba zdůrazňovat. Je více než jasné, že se jednalo o symbol života a znovuzrození.

Slunce má velmi důležitý význam i v astrologii. Jeho postavení určuje i znamení, ve kterém jsme se narodili. Ukazuje dle astrologického horoskopu pocit identity a vlastnosti, které bychom měli v životě rozvíjet a schopnosti, které nám dovolí být jinými, než jsou ostatní. Vyjadřuje naši mužskou stránku, ale také vztah k otci. Je symbolem ega – tedy „JÁ“.
Pokud jde o lidskou schránku, ovlivňuje mozek, srdce, zrak, nervovou a cévní soustavu a celou pravou stranu.

Víme, že kromě důležitosti pro živé organismy v sobě ukrývá ještě mnohem více potenciálu. 3. květen byl uznán jako Den Slunce. Byl vyhlášen v Rakousku v roce 2002 a cílem je propagace využití slunečního záření k výrobě elektřiny a tepla. Česká republika se připojila v roce 2012.
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Pepik
Linka: