Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Astrologie

Posel léta

Letní slunovrat má obrovský význam napříč všemi kulturami a ve všech zemích světa. Je mu přisuzována obrovská moc a síla. Provádějí se magické obřady, rituály a kouzla. Letní slunovrat byl původně pohanským svátkem, který měl být posléze církevními snahami nahrazen oslavami tzv. Svatojánské noci až 23. 6., a to v předvečer svátku svatého Jana Křtitele.

Za magické noci letního slunovratu se mohou odehrát různé události podle zvyklostí toho kterého národa či společnosti. Či stejně smýšlejících lidí. Vždy se uctívá Slunce jako zdroj životní energie. Je všeobecně známo, že bez něho by nebyl život na Zemi. Slunci se přičítá role Boha. Role Bohyně představuje Matka Země.

letní slunovrat

Podle zvyklostí se o půlnoci zapalují velké ohně, aby Slunce mělo dostatek sil. Lidé kolem těchto ohňů tančí a jsou ozdobeni věnci z bylin a květin. Přes ohně se skáče, žehná se Zemi, domácímu zvířectvu a polím. Na ně se následující den přenášel popel z ohňů.

Tato noc je čarovná a sváteční i pro jiné, téměř pohádkové bytosti. Při svých výpravách za bylinkami, které jsou této noci trhané, mají nejsilnější účinky a největší léčivou moc. Také je možné, že uvidíte nevídané a uslyšíte neslýchané. Možná potkáte nádherné víly tančící na paloučku v lese nebo kolem nějaké studánky. Možná zahlédnete světlo bludičky na okraji mokřadu nebo zaslechnete volat hejkala či nesrozumitelné rozhovory jiných lesních duchů. Devatero bylin, když natrhá si dívka či žena o půlnoci a přitom nepromluví ani slovo a neohlédne se, a před spaní si je položí pod polštář, ve snu se jí zjeví budoucí manžel. A možná by jich stačilo sedmero? Záleží, kterou legendu znáte.

I voda bývala vždy spojována s obrovskou mocí. A především se věřilo na její léčebnou moc. Což si uvědomuje i dnes. Protože nejen bez Slunce, ale především bez vody se nedá žít. Důležitá vždy pro člověka byla nejen ta voda, která se pila, ale i ta, ve které se lidé koupali či omývali. Zdroje vody jako byly prameny či studánky, lidé zdobili a obkládali různými květinami či dary. Také se jim zpívalo, tančilo a hrálo na hudební nástroje, aby věděly, jak si je lidé ctí a vzdávají jim hold.  

A je zde ještě jeden div magické noci. Mnohé legendy hovoří o zlatém kapradí. Pohádku o něm zřejmě známe všichni. To této noci rozkvétá a dokáže otevřít místa, která ukrývají skryté poklady. Otázkou je, které poklady tato legenda měla na mysli. Každopádně má každý z nás na mysli jinou hodnotu pokladu, tudíž i jeho hledání bude individuální. Přejeme vám, abyste ten svůj našli.   

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka: