Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Astrologie

Svatá Anna

Jméno Anna je považováno za „ryze“ české, ale svůj původ má v hebrejštině. Vyjadřuje pro takto pojmenovanou ženu, že je milá či milostiplná.

Jméno Anna nosily ženy od nepaměti na počest svaté Anny, jež byla tou, která žila v chrámu v Jeruzalému a očekávala příchod Mesiáše. Mezi všemi příchozími rozeznala právě Ježíše, jenž toto poslání měl. Dle statistických údajů toto jméno dostávají děvčátka v českých zemích v průběhu let v přibližně stejném počtu. Podíváme-li se na toto jméno historicky, nosily jej ženy i velice slavné. Členky královských a vysoce postavených šlechtických rodů. Ale v pozdější době byly Anny také sportovkyně, spisovatelky, malířky, pěvkyně, ale i političky. Legenda hovoří o tom, že Svatá Anna byla matkou Panny Marie… ale kdo ví, zda tomu tak bylo?

Svatá Anna

Datum, které je v kalendáři přiděleno tomuto jménu, bývá často spojeno s poutěmi. Setkáme se s nimi v mnoha českých městech a obcích, například v Plzni. Zde má tato pouť již svou tradici. Veselí lidí, kteří se scházeli kolem řeky, nebo v parcích bylo popisováno dokonce v pražském tisku.

Svatá Anna dokázala prý i pomoci. Podle pověr, které byly předávány z generace na generaci, jste mohli například nalézt ztracenou věc. Ale bylo pro to také něco třeba udělat. A to pomodlit se právě ke Svaté Anně. Tato legendami a pověrami předená žena byla zásadní postavou především pro ženy. Právě ony se k ní nejvíce modlily ohledně nového života – dětí. Za patronku si ji vybraly švadleny a krajkáři. Ale patřili mezi ně i muži s ryze mužskými povoláním, a to horníci a také tkalci.

A máme zde ještě pranostiky. Právě ke Svaté Anně se jich váže dosti velký počet. Nejznámější je především „Svatá Anna, chladna z rána“. Většinou právě po 26. červenci již byla rána podstatně chladnější než ta předchozí. „O svaté Anně žitečka se nažne.“ Tato pranostika hovoří za vše. Je spojena se sklízením úrody. A v tomto případě žita.

Za zmínku možná stojí informace, že Svatá Anna je patronkou několika evropských měst. Patří mezi ně Neapol, Florencie a také město obklopené tyrolskými horskými velikány, nesoucí jméno Innsbruck.

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: