Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Ezo-typy

Emigrace a vibrace

Vystěhovalectví, tj. emigrace je v nynější době rozšířený společenský zjev. Jak ale na nás působí změna prostředí po spirituální a energetické stránce?  

Emigrovat je těžkýmrozhodnutím – nezávisle na věku. Je samozřejmé, že v mládí je to jednodušší (ale i to má svá nebezpečí). Při počátečních potížích zabezpečení materiální jistoty jen málo jedincům napadne, že při několika podobných rozhodnutích seproti nám může obrátit i Matka země. Tehdy opustíme energetické vibrace, které dobře známe a používáme od svého dětství, což může mít neblahý vliv na náš mentální stav a naše zdraví.

Obklopují nás obvyklé energetické interference a sekvence a navíc nás determinují: mateřská země, zde vyrostlé ovoce, zde sklízená pšenice, odtud pramenící pitná voda, to vše jsou charakteristiky, které ovlivňují kvalitu našeho života. Člověk se snadno učí a dobře se přizpůsobuje ke svému okolí. Hlavně pokud to činí uvědoměle. Ti, kteří se zabývají esoterií a všichni ti, kdo mají vědomosti o bioenergii se snadněji uplatňují, pokud po takovém kroku vědomě přeladí své vibrace a i vibrace jimi požívané potraviny na frekvenci daného místa. Přizpůsobují se, dá se říci, splynou s místními obyvateli, alespoň každopádně co se týče frekvence.

Tímto způsobem se lzesnadněji potýkat i s touhou po domově. Podle některých vysvětlení to není nic jiného, než stesk po obvyklém dříve kondicionovaném počtu kmitočtu. Samozřejmě tímto ještě zdaleka není zajištěna naše materiální jistota, ale pravidelnou meditací a přeladěním frekvence se snadněji tohoto nepříjemného pocitu můžeme zbavit.

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Pepik
Linka: