Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Ezo-typy

Pusu ti dám

Náhodný dotyk rtů při vzájemném očichání a první polibek byl na světě. Měl mnoho významů, sloužil jako doplnění pozdravu, vyjádření úcty i podřadnosti. Milostný polibek má patrně původ v Indii a do Evropy ho nejspíš donesl Alexandr Veliký.

Francouzi, jak známo, se líbají při každém setkání. Pokud s nimi strávíte pár dnů, líbat se budete na obě tváře několikrát za den, s několika lidmi, nebo i mnoha lidmi, a to i s těmi, které vidíte poprvé!  - Při uvítání i loučení. V našich kotlinách polibky šetříme, je to díky naší méně otevřené povaze i menší vzájemné důvěře. S uvolněním hranic se ale milá zvyklost políbit se při pozdravu dostala i k nám. Je výrazem blízkosti, radosti ze setkání a podle psychologů přátelské políbení na tvář uvolňuje bariéry. Políbení na ústa je pro nás ale především výraz lásky, zamilovanosti a vášně.

Francouzi

V nejstarších dobách se lidé očichávaliä, čich měl tehdy mnohem větší význam než dnes! Podle čichu odhalili postavení, zdraví i náladu protějšku. První pusa tedy vznikla vlastně omylem a byla to "milá změna", zejména zvuk našim předkům zněl libozvučně a políbení bylo velmi příjemné. Později se polibky počaly rozlišovat podle významu a délky. Milostný polibek má svůj původ v Indii, o francouzském polibku píše už Ovidius ve svých básních, jako o "polibku duše". Římský císař Tiberius chtěl kvůli silně infekční lepře polibky zakázat, ale lidé se líbali s takovou oblibou, že jeho pokus byl marný. Křesťané uznávali políbení až první manželské a líbání považovali za projev smilstva a smrtelný hřích. Pro Japonce byl polibek dlouhá staletí silně urážlivý, dokonce i v době prvních hollywoodských filmů, po II. Světové válce, se scény s polibky musely vystříhat!

Na ústa se líbali muži ze stejné společenské vrstvy a rovnocenného postavení. Vojáci s nižším vojenským řádem, otroci a služebnictvo líbali na tváře, nohu, ruku i roucho, jako výraz podřazenosti. Někdo byl dokonce tak vážený, že poddaní byli hodni políbit pouze zem, na které dotyčný stál. Polibek slaví svůj mezinárodní svátek 6. července! Možná vám to bude připadat úsměvné, protože pro nás je to především den upálení Mistra Jana Husa. Ještě před pár dny byste mohli líbat pouze roušku nebo "zem, na které dotyčný stál...". Naštěstí tato doba je snad za námi a vy si můžete dát tu nejhezčí pusu z lásky!

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Dagmarka
Linka:
 
Linda
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Aga
Linka: