Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Horoskop

Feng shui horoskop

Feng shui – čínské umění o životě v harmonii s okolním prostředím –, respektive astrologie nebo věštění z hvězd se pouze na první pohled zdají vzdálenými oblastmi. Ve skutečnosti se obě oblasti snaží o poznání člověka (jak nás samých, tak jiných lidí), obě pravěké vědy se tedy dokonale doplňují.

Jedním z prvotních cílů astrologie – jak evropské, tak čínské modifikace –je zmapování vlastností člověka, jeho vnějších i vnitřních rysů, dispozicí, nadání a schopností. A pravěká čínská věda feng shui hledá odpověď na otázku, v jakém prostředí se mohou různé typy lidí nejsnadněji a nejúčinněji uplatnit, jak si mají vytvořit takové prostředí, které na ně bude mít co nejpozitivnější vliv. To znamená, že nedostatky objevené prostřednictvím horoskopu v charakteristice jedince lze snadno napravit například pomocí feng shui.

Základy astrologie

Sestavuje-li astrolog horoskop, za základ bere vlastně mapu, na níž je zobrazena nebeská klenba s různým umístění různých planet, a to v okamžiku narození jedince. A poněvadž každá planeta symbolizuje nějakou vlastnost, to, o jakou osobnost jde, lze s velkou přesností popsat právě pomocí horoskopu. V závislosti na tom, kde byla která planeta v daný den, danou hodinu a danou minutu, se mění nejen vlastnosti, které představuje, ale i intenzita vnitřních sil a tak se v očích zasvěceného postupně začínají rýsovat nejdůležitější charakterové vlastnosti jedince. Další, podrobnější informace podává znalost ascendenta, jež je vlastně stanovením toho, které znamení stálo v momentě našeho narození v nejvýchodnějším bodě nebeské klenby.

Základy feng shui

Význam výrazu feng shui není nic jiného, než věda „větru a vody”; jeho podstatou je to, že slaďuje přírodní síly s životem člověka. Jeho základním pojmem je cchi, což lze přeložit jako životní síla. Pro harmonický, šťastný a zdravý život je nevyhnutelně nutné, aby cchi, to znamená naše vlastní životní energie byla v souladu s energií okolního prostředí. Cchi se skládá ze dvou doplňujících se energií, z jin a jang. Jin představuje všechno, co je ženské: měkkost, pasivitu, tmu, noc. Jang symbolizuje mužskou sílu a je pravým opakem jinu. Všechno, co na světě existuje: lidé, zvířata, rostliny, předměty, barvy, atd. lze popsat jako jin nebo jako jang

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Pepik
Linka: