Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179

Život je hra

Připadá vám někdy neskutečné, co se ve vašem životě nebo kolem vás děje? Překvapují, baví nebo děsí vás příběhy, které zažíváte nebo slyšíte? Rozčilují vás zprávy v denním tisku? Věřte, že život je hra, která nás dokola zkouší, zda v ní obstojíme.

Hoďte kostkou a nechte rozhodnout osud, jaké číslo vám spadne. Doslova nebo symbolicky. To platí pro situace, které sami nemůžeme ovlivnit. Občas nám je totiž předložena taková událost, s jakou jsme v životě nepočítali, a jedinou možností je modlit se za vyřešení. Jindy je naopak žádoucí rozhodnout se pro změnu a dělat všechno pro to, abychom se v našich životech posunuli dál.

Život je hra

Pravidla hry

Pravidla hry možná bývají matoucí. Někdy trochu tušíme, jindy snad i vnímáme, co je nejlepší udělat. Jak ale poznat, kdy je lepší být aktivní a kdy je potřeba podřídit se životu a nechat vše trpělivě plynout? Všichni známe ten pocit chaosu, kdy se ocitáme v nepříjemné situaci a tápeme jak dál. Skočit do nejistoty je totiž svým způsobem risk, protože nikdy nevíme, kam nás změna zavede. Jsou ale zásadní situace, ve kterých nedělat nic může být naopak nebezpečné.

Jak rozeznat podstatu?

Pokud cítíme, že v dané životní fázi jsme zoufalí, je nám ubližováno, nebo ubližujeme sami sobě, jde právě o situace, ve kterých pohyb vpřed je potřeba. Například pokud je žena ve vztahu s manželem v natolik podřízené pozici, že muž s ní neustále manipuluje, zneužívá ji, nebo ji dokonce fyzicky či psychicky napadá a ohrožuje, je velmi zrádné tvářit se, že se nic neděje. Je dobré překonat obavy z nejistoty, možná i pocity neúcty k sobě, nebo provinění. Vždy se najde někdo z odborníků, kdo vás může navést na správnou cestu, a vězte, že život s psychopatem si opravdu nezasloužíte. Nebojte se udělat změnu, zvládnete to.

Posilující situace

Existují pak životní momenty, ve kterých se stane něco nečekaného, a my situaci nemůžeme změnit. Typickým příkladem je úmrtí blízké osoby. I kdybychom se rozkrájeli, život nevrátíme zpátky, i když je to bolestivé. Nemůžeme dělat vůbec nic, jen vykonat všechny praktické záležitosti tak, jak je to nejprospěšnější, a pak se učit situaci přijmout. Smíření dodá sílu, bohatou zkušenost a možnost vnímat život jako dar.

Není potřeba trpět

Pokud jste si v životě užili až příliš mnoho bolestí a neradi se otáčíte dozadu, je dobré se ponaučit a uvědomit si, že už není potřeba trpět. Jednou může přijít den, kdy hodíte dvě šestky a štěstí se k vám zase vrátí. Je však zdravé pro to i něco udělat. Velice nápomocné je podpořit schopnost rozhodovat se, posilnit vůli a touhu po lepším já. Dodávejte si odvahy, věřte, že na to máte. I já vám věřím, i když jsme se nejspíš v tomto životě nepotkali.

Je natolik uvolňující pocítit alespoň na chvíli smysl a pocit štěstí, že má význam za takové momenty jednou bojovat, jindy splynout s řekou života. Můžeme jen „nahoru“ prosit za to, abychom byli schopni rozeznat, kterou cestu máme v jaké situaci zvolit…

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka: