Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Magický tarot

Pravěký systém tarotů

Taroty – navzdory veškerému vědění a moudrosti – jsou pro lidstvo darem. Jejich původ je zahalen tajemným neznámem. Někteří předpokládají, že pocházejí původně z Egypta, jiní z kladou jejich původ do Indie, ale je známa i taková představa, která je považuje za dědictví z Atlantidy. Jejich cílem není zábava, nýbrž návod, poradenství. Zacházejme s nimi s úctou!  

S písemnými stopami spojenými s taroty se setkáváme už v Egyptě, kde použití symbolů tvořilo organickou součást zasvěcovacích rituálů. Starověký svět si taroty velmi ctil, ve středověku – paralelně s šířením křesťanstva – jejich popularita a oblíbenost neobyčejně rychle opadla. A magie a taroty jsou od sebe v podstatě neoddělitelné, papežská stráž posílala uživatele tarotů na smrt, neboť je považovali za čaroděje nebo bosorky, tedy v duchu doby za kacíře, které je nutno pronásledovat.


Pronásledování pominulo až v 17. století a od té doby taroty znovu nabyly svou ztracenou popularitu. Jejich systém symbolů – navzdory tomu, že styl se poněkud změnil – je od samých počátků totožný. Symboly jsou pravěkou manifestací lidského ducha a lidské psychiky a jsou – tak jako samo univerzum – od pravěkých časů konstantní, stálé.

22 karet Velké arkány symbolizuje vývoj člověka a jeho spirituální životní cestu, zatím co Malá arkána (56 karet) obohacuje obraz dalšími podrobnostmi, dělí je na čtyři základní živly, na zem, vodu, vzduch a oheň. Karty vytvářejí ve své jednotě obrovský kruh jakoby kopie mystéria celistvosti a jedinečnosti.

Pravěké symboly karet ukazují už započatou cestu nebo cestu, na kterou se vydáváme, ukazují, co jsme schopni vykonat. Nemusíme si bezpodmínečně vybrat některou z těchto cest, ale možnost výběru je v každém případě dána.

Nezasvěcení považují taroty za věštecké karty. Taroty však především ukazují směr: jsou systémem symbolů, který napomáhá řídit vývoj našeho osudu a který se v rukou zasvěcených mění na pomocnou mapu. Právo rozhodování však karty ponechávají pouze nám!

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Miroslav
Linka: