Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Meditace

Fyziognomie - Uši

Uši jsou orgánem, kterým nejenom že posloucháme, nasloucháme i slyšíme, ale jsou rovněž důležitým orgánem rovnováhy fyzického těla.

Uši svým tvarem připomínají ledviny, se kterými, stejně tak jako s vylučovací soustavou úzce souvisí. Nicméně na povrchu ucha existuje okolo dvou set bodů, díky kterým můžeme zjistit kondici souvisejících orgánů, a které jsou využívány v akupunktuře, při masážích nebo jiných léčebných procesech. Ideální ucho by mělo mít boltec shora v úrovni obočí a zdola v úrovni linie nosu. Ušní lalůček by měl být zcela vyvinut, jemně se oddělovat od hlavy, boltce by měly být zavinuté a masité. Taková osoba je pak harmonická, vyrovnaná a oplývá nejen širokým duchem, ale i pochopením a dobrým zdravotním stavem. Tvar ucha je pak dán především tím, jak se matka stravovala v průběhu těhotenství.

Žádné nebo malé ušní lalůčky naznačují nedostatek minerálních látek v průběhu těhotenství, které se později projevuje v úzkoprsém chování a nestabilitě. Naopak velmi silné a velké lalůčky svědčí o bohatosti života, dobré kondici, malém egu a empatií. Špičaté, upíří uši jsou známkou méně tolerantní, spíše agresivní povahy. Je-li střední část obzvlášť velká a vystouplá, pak se zde objevuje tendence k bázlivosti, skepticizmu a nervozitě. Je-li horní část ucha příliš rozvinutá, pak toto má přímou souvislost s náchylnosti k hyperglykémii nebo hypoglykémii.

Co se posazení uší týče, pak vysoce posazené uši svědčí o tendenci méně přemýšlet a rychle jednat. Naopak nízko posazené uši jsou známkou delšího rozmýšlení a touze po dokonalosti, povaha takového člověka je více vyrovnaná.

Malé uši se u takových lidí projevují schopností prožívat současnost, nicméně taková povaha je omezena fixními představami a různými zásadami. Je možné konstatovat, že čím větší uši, tím lepší konstituce, proto by uši sociálního vůdce měli být velké a těsně přiléhat k hlavě, neboť takový člověk pak lépe naslouchá ostatním, na základě čehož pak vytvoří jasnější úsudek. Uši, které jsou odkloněné od hlavy pod úhlem cca 30 stupňů, nazna

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Pepik
Linka: