Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Meditace

Jsem pozemský anděl?

Anděle si nejčastěji představujeme jako nádherné bytosti s křídly, které se vznášejí ve třpytivé záři. Mysleli jste však už někdy na to, že některý z Vašich příbuzných, přátel, spolupracovníků může být andělem nebo jím může být dokonce i Vy?

Určitě teď potřásáte nevěřícně hlavou, vždyť pokud víte, ve Vašem okolí nikdo neumí létat nebo dělat zázraky. O Vás samých už ani nemluvě. Přesto však existují takzvaní pozemští andělé, kteří žijí tu, mezi námi, v lidském těle, ale jsou obdařeni mnohem vyšší duchovní inteligencí než my, ostatní smrtelníci. Jak je však poznáme?

Společné rysy pozemských andělů

Pozemští andělé nemusí být bezpodmínečně zářivě krásní, na zádech nemají křídla a někdy ani oni sami přesně nevědí, že nejsou z tohoto světa. To nejnápadnější, čeho si na nich okamžitě všimneme je, že se neobyčejně podivní: chovají se a vypadají tak, jakoby mezi nás spadli z nějaké jiné planety. Obzvláště tehdy, nevědí-li oni sami o svém původu a o svém poslání.

Pozemní andělé jsou boží bytosti právě tak jako ostatní lidé, ale ve svých předcházejících životech nežili na Zemi ale na některé jiné planetě. Zkušenosti, které tam nabyli, samozřejmě v našem světě působí zvláštně, proto se nám i oni jeví tak podivnými, jakoby začarovanými. Bůh proto poslal pozemské anděly na Zemi, aby vytvořili mezi lidmi mír a aby svým chováním, sílou, která z jejich bytosti vyzařuje, ukazovali lidem novou cestu.

Pozemští andělé mají takové vlastnosti, takové schopnosti, kterými slouží dobru celé společnosti, někdy i celého lidstva. Mohou působit jako vynikající lékaři, jako angažovaní učitelé, podstatou je, že svou prací nebo jinou činností vytvářejí dobro pro všechny okolo nich.

Dokud však nerozpoznají svou odlišnost od ostatních, nejsou si vědomi svého poslání, může se stát, že zápasí s různými fyzickými nebo psychickými problémy. Takovýmto problémem může být například nadváha nebo stále se vracející krize v partnerských vztazích nebo sériově se vyskytující konflikty na pracovišti.

Typy pozemských andělů

Samozřejmě ani pozemští andělé nejsou úplně stejní, můžeme je zařadit do několika skupin.

Vtělení andělé si půjčují „lidskou schránku” pouze na d

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: