Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Meditace

Meditace nad tarotovými kartami IV. - Velká arkána: Svět

Tarotová karta Svět (The World) se někdy nazývá Vesmír (The Universe). Obvykle bývá posledním archetypem velké arkány, ať už nese číslo 21 nebo 22.

Z praktického hlediska to znamená, že jsme prošli meditační cestou velké arkány od začátku až ke konci a dosáhli jsme vrcholu učebního procesu.

Jinými slovy jsme se stali kosmopolitními. Ve svých důsledcích to má dalekosáhlý dopad na myšlení.

Ve stručnosti se to dá vyjádřit asi tak, že normální člověk, jehož  mysl je zatížená výchovou, tradicemi a místními zvyky, neustále všechno rozděluje do skupin neboli kategorií. V jeho náhledu na svět existuje skupina lidí, na jejichž straně je autorita, to jsou ti, kteří vládnou, a skupina lidí, kteří autoritu nemají, to jsou ti, kteří musí poslouchat. Dále je přesvědčen, že se lidé podle svých skutků dají rozdělit na lidi špatné, což jsou většinou ti, kteří se odmítají podřídit společnosti, a lidi dobré, kteří jsou předurčeni k tomu, aby ty špatné trestali. Dříve například bylo nemyslitelné, aby člověk projevil opačný názor, než hlásala církev. Za své osobní, soukromé názory mohl být upálen.

Rozdělování lidí do skupin na věřící a nevěřící, na členy a nečleny, na dobré a špatné, na domácí a cizí nebo na příslušníky různých politických stran bylo vždy výhodné pro vládnoucí jedince. Prostý lid vybil svou biologickou energii, kterou měl použít pro vlastní, osobní vzestup, ve zbytečných šarvátkách mezi sebou. Místo, aby se každý individuálně snažil dosáhnout co nejvyššího vědění a poznání, zápasily mezi sebou skupiny lidí o titul Nejlepší kolektiv nebo fandily různým fotbalovým klubům. Základní pravidlo pro úspěšného vládce bylo rozděluj a panuj.

 Sjednocení myšlení

Pouze člověk s rozděleným myšlením, který se jinak dívá na „domácí“ a jinak na „cizí“, který až patologicky vyzdvihuje rozdíly mezi mužem a ženou (například by nesnesl, aby v jeho skupině byla žena), je lehce zpracovatelný k tomu, aby se z něj stal poslouchající stroj, biologický robot. Žádný z německých vojáků, kterým se po válce podařilo vr

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Miroslav
Linka: