Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Meditace

Oblíbenci boha

Podle lidové pověry jsou všichni umělci blázni, blázni jsou však nepotřební. Z esoterického pohledu jsou ti takzvaní blázni – právě naopak – oblíbenci nebešťanů.  

Zjištění odchylky od normálního je samo o sobě již problematické: co je normální, co je standart a kolik odchylek je to, co se ještě „vejde”? Dá se to vůbec měřit exaktním způsobem, anebo je to jen sebeklam?

 

Pojem blázen se snad dá popsat následovně: Blázen je ten, kdo neodpovídá normám chování většiny a/anebo jeho duševní schopnosti nedosahují úroveň všeobecně přijatou. Zkrátka: průměrný člověk považuje za blázna každého, kdo je hloupější než on, anebo se chová deviantním způsobem.

Ti, kteří mají denodenní styk se spirituálním světem, jsou toho názoru, že alternativní myšlení je spíše pomocí, než zátěží – i tehdy, pokud pro většínu přináší negativní půltón. Ve skutečnosti i ti takzvaní blázni vidí svět čistě a srozumitelně, jedná se jen o to, že jsou buď obyvateli paralelní dimenze, kteří se k nám zamíchali, anebo se jejich vytvořený a prožitý obraz světa odlišuje od našeho. Ani jeden příklad není abnormální, ani tehdy ne, když je náš názor takový. Není nepředstavitelé, že „pravdu” mají oni a chybné jsou myšlenky a představy naše

Stará čínská moudrost praví: nevíme, jestli motýl vysnil svět, anebo svět vysnil motýla. Je to pravdou i tehdy, když jsou ti takzvaní „normální” ve většině, protože v historii existují příklady toho, že se uskutečnila vůle menšiny. Je možné, že u těch, kteří slyší hlasy, anebo vidí něco jiného, než my, pracují smysly na jiné frekvenci, než je naše. Barvy se nedají popsat dokonale, jednoduše se je jeden od druhého naučíme: všichni se shodneme na tom, že například červená je červená, ale nikdo nedokáže říci, jestli je skutečně červená ta, o které to předpokládáme.

Jinak přemýšlející se tedy dají považovat za trosečníky, ale i za vyslance nebes. V obou případech se jim oplatí věnovat pozornost, protože jsme si vědomi toho, že genialitu a šílenství dělí od sebe jen vlásek.
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Miroslav
Linka: