Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Meditace

SNĚNÍ NA KULTOVNÍCH MÍSTECH aneb potvrdí budoucnost vědecky vliv minulých životů na životy současné … ?

Tradice vyhledávání kultických míst k prorockému a léčivému snění sahá přinejmenším do doby starých Řeků a Egypťanů a je uváděna také u Keltů. Dodnes se pak dochovala v některých indických chrámech a u amazonských kmenů.

Tradice vyhledávání kultických míst k prorockému a léčivému snění sahá přinejmenším do doby starých Řeků a Egypťanů a je uváděna také u Keltů. Dodnes se pak dochovala v některých indických chrámech a u amazonských kmenů.

I v dnešním světě probíhaly pokusy tzv. „snové práce“ na starověkých stanovištích, kde byl tento program vytvořen jako organizovaná a kontrolovaná moderní verze takovýchto starověkých praktik chrámového „spánku“.


Na výběru zvláštních míst se pracovalo s mnoha dobrovolníky okultisty, vždy pod vedením odborného psychologa, který vedl analýzu obsahu snů. Dobrovolníci - „snivci“ byli pečlivě vybíráni, tak aby se navzájem neznali, pocházeli z různých zemí, prostředí a pokrývali široké věkové spektrum.

V typickém snovém „sezení“ přímo na místě se pokusná osoba uložila ke spánku na celou noc a hlídal ji minimálně vždy jeden asistent.

Snový spánek se projevuje rychlými pohyby zavřených očí (stadium spánku REM). Jakmile tuto fázi spánku asistent zpozoroval, osobu probudil a její vzpomínku zaznamenal na diktafon. Tyto nahrávky byly později zapsány a pro kontrolu konfrontovány se sny, které měl dobrovolník doma. Analyticky byly hlavní fáze těchto snových sezení podrobně zkoumány světovými odborníky, jejichž zdlouhavé a náročné vyhodnocování stále ještě v současné době není u konce. K dispozici však jsou již předběžné výsledky :

Disponují kultovní místa druhově specifickými „paměťovými poli“ podle teorie Dr. Ruperta Sheldraka o morfické rezonanci jimiž je osoba, resp. Každý individuální organismus in

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Miroslav
Linka: