Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Numerologie

Numerologie: 7-9

V našem seriálu jsme se zabývali s nejdůležitějšími základními pojmy, pořadovým číslem, osobním rokem a číslem jména, zároveň jsme se zabývali i významem čísel. V poslední části rozebereme čísla 7,8, a 9.

7

V bibli se toto číslo vyskytuje nejčastěji (Bůh sedmý den odpočíval, je sedum hlavních hříchů atd.), ale nejen ve světě křesťanském, téměř ve všech kulturách považuijí číslo 7 za svaté (například v Egyptomě je symbolem věčného života). Astrologie ho spojuje s planetou Neptun. Jako pořadové číslo znamená určitě nějaké karmické poslání, člověk se sedmým pořadovým číslem má často za své poslání léčení, pomoc jiným. Je spirituální vědeckou postavou, jeho častou chybou může být přílišné uzavření do sebe.

Toto osudové číslo často poukazuje na vysokou inteligenci, mezi lidmi s číslem jména 7 se nachází mnoho vědců, filozofů. Jejich negativní vlastností je nejčastěji plachost, musí se naučit se lépe otevřít k lidem.

8

Je symbolem řádu vesmíru a kosmické harmonie, číslem planety Saturn. Jako pořadové číslo je v úzké pojitosti s mocí a s finančním světem. Člověk s číslem 8 se často uplatní na oblasti finanční, či politické. Vyskytují se mezi nimi ambiciózní lidé s praktickým smyslem pro život, kteří považují za nejhlavnější úlohu svého života dosažení materiálního blaha, vysoké životní úrovně. Jejich častou chybou je egoismus, musí se snažit hlavně o rozvinutí své tolerance a sebeobětování. Obdobné vlastnosti se přidružují i k osudovému číslu: nejčastěji zde patří lidé extrémní a lidé orientující se na úspěch. Za jejich nejhlavnější poslaní se považuje nejčastěi to, aby mezi exttrémy našli tu zlatou střední cestu.

9

Je to číslo s největším obsahem spirituality: poukazuje na věčnost, dokonalost, zvícenásobení trojice boží. Jako protiklad uvedených je i číslem války, ničení a je i číslem energie, ke kterému se připojuje planeta Mars. Lidé s osudovým číslem 9 jsou nejčastěji charakterizováni svým spirituálním, duševním založením. Jejich životním posláním je, aby byli příkladem pro ostatní svou moudrostí, mravností. Jejich vyvinutá schopnost intuice se spojuje s empatií, pro

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka: