Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Numerologie, Spiritualita

Základní pojmy numerologie

Numerologii považujeme hlavně za prostředek sebepoznávání. V našem seriálu se seznámíme s nejdůležitějšími základními pojmy numerologie a též i s významem čísel od 1 do 9.

Existuje mnoho systémů numerologie pocházejících z různých dob a kultur. Jeden z nejznámějších z nich pochází jako děditsví od antického řeckého filozofa Pytagora. Nejvíce systémů se zabývá jen s jednocifernými čísly: do té doby se vícemístná čísla zjednodušují, pokud se jako konečný výsledek nedostane jedno jednociferné číslo.

Osudové číslo a osobní rok

Osudové číslo dostaneme součtem čísel našeho datumu narození (den, měsíc, rok). (příklad : 04.08.1971 = 3+0 = 3). Osudové číslo poukazuje především na to, co může být v našem životě naším prvořadým posláním, úlohou. Jakou cestu nám určil osud? V jakých rolích najdeme své místo na světě nejvhodněji? Jakých chyb se v našem životě dopustíme?

Číslo roku v porovnání s číslem osudovým nám dává na vědomí, s čím můžeme počítat v daném roku, co se snámi uděje, respektive co musíme vykonat k tomu, abychom dosáhli své cíle. Pytagorův systém rozděluje lidský život na devítiletété periody. Vycházejíc z toho, to číslo, které označuje daný rok odpovídá některému úseku devítileté časové etapy. Když se například nacházíme v 1. roce, vyplatí se začít mnoho nových věcí, vyzkoušet nové cesty, je to totiž rok nového početí, obnovení. Úsek roku 9. je zase dobou ponaučení, rekapitulace, tehdy se ukáže, zda jsme v uplynulé etapě vykonávali své věci dobře, anebo špatně, zda-li jsme si vytýčili ty správné cíle a zda se tyto podařilo uskutečnit, anebo ne.

Je důležité, aby se osobní rok počítal ode dne narození po den narození, tedy provádějme výpočet s tím letopočtem, ve kterém jsme naposledy oslavovali své narozeniny. Tento rok připočítejme místo roku svého narození ke dni a měsíci svého narození. Dbejme i na to, že zde neprovádíme součet s jednomístnými čísly, jako tomu bylo předtím, ale po dvoumístných číslech, tedy dejme tomu v případě roku 2012 počítáme s 20+12! (u dřívějšího případu : 04.08.1971 → 04.08.2012 = 20+12+8+4 = 44 = 8) 

Osudové číslo

Podobně, jak naši osobnost charakt

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka: