Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Šaman

Rytmus šamanů

Byl jednou jeden starodávný kmen, tam kdesi v neznámé zemi. Už z dáli bylo slyšet pravidelné bubnování, magické a posilující. Rytmus duněl celým tělem a uvolňoval ty nejpříjemnější pocity. Dokážeme se s naším rytmem ztotožnit?

Slyšíte ten zvuk? Bubnování je pradávný způsob, jak se spojit se sebou sama a léčit. Hudba s tancem jako nejstarší tvůrčí projevy nám poskytují mnoho opory a možností, jak se rozvíjet. Paradoxem je, že jsme málem tyto živé proudy pozapomněli. Dnes znovu objevujeme propojenost těla a ducha, hudby a tance, výtvarné tvorby a veškerého našeho bytí. Připadáme si originální, když tvoříme v jednom proudu a neškatulkujeme tak, jak jsme zvyklí. Jenže nám nedochází, že se vlastně jen vracíme k tomu, co bývalo naprosto přirozené a spontánní.

Rytmus šamanů

Napojení na zdroj

Jak se ale napojit na ten zdroj plný energie, síly a vytrvalosti? Naše společnost je už tak pokroucená, že bývá obtížné vrátit se k sobě sama, podpořit léčivé schopnosti, nebo najít odvahu a spojit se s odborníky. Vždyť přece šaman vždy býval tím nejmoudřejším stařešinou, který mohl radit a vést ostatní k léčivé cestě. Je vůbec šance najít v sobě kousek šamana, nebo ho najít v někom, komu můžeme důvěřovat a svěřit se?

Potřebný dar

Ne každý má ten dar stát se šamanem. Dnes je tolik lidí, kteří sami sebe považují za guru nebo rovnou šamana. Kéž by všichni byli natolik pokorní a silní, aby dokázali rozeznat pravou podstatu a mohli tak podpořit nejen sebe, ale i ostatní. Občas se ale může stát, že v sobě objevíme nečekané schopnosti, které jsme doposud nerozvinuli, nebo si jich nevšímali. Pomoct nám v tom může podpora přirozeného řádu a rytmu.

Bubnování jako symbol přirozeného řádu

Řád a rytmus jedno jsou. Pravidelný rytmus podporuje jasnost, zbystřuje smysly a proniká do hloubi našeho já, do krajin, kterých se jinak nemůžeme jen tak snadno dotknout. Může otevřít nevědomí, a proto je dobré i se zdánlivě obyčejným bubnováním zacházet vědomě a podporovat důvěru a pocit bezpečí. Je skvělé napojit se na zdroj a užít si výlet do neznámých krajů, ale zároveň je velice důležité vnímat stále své kořeny a stát nohama pevně na zemi. Pak náš strom, pevně vrostlý v živné půdě, vydrží v tanci jakoukoli vichřici.

Podpora v rytmu

Pokud snad cítíme, že jsme v určité fázi našeho života v nerovnováze, pak by bylo skvělé zapracovat na tématu pravidelnosti, stability a napojení na přirozené cykly přírody. Rytmus, který s tímto řádem souvisí, se pak odráží ve všech aspektech života. Podporuje tak naši životosprávu, sebelásku a péči o fyzické, psychické i duchovní já. Najděme svůj rytmus, a pevně věřím, že se nám všem bude žít zdravě a spokojeně.

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Tama
Linka: