Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Sex vz. Vztahy

Dnes o to více...

Respekt k tomu, že v podstatě netušíme, s čím se momentálně potýkáme. Respekt nejen k sobě samým, ale i k druhý v rámci zachování zdraví. Především svého. Možná v globální měřítku dostává lidstvo lekci respektu, ohleduplnosti a taktu.

Před časem bylo téma respekt obsahem příspěvku na těchto stránkách. Dovolím si se k němu vrátit. Asi nikdo nečekal, že i v naší republice se budeme potýkat s nepříjemným virem, který má ve světě již řadu obětí. A já znovu jen zopakuji, že ten RESPEKT je stále nedostatkové „zboží“. Co že toto slovo znamená? Slovník cizích slov uvádí význam tohoto slova následovně: vážnost, úcta, ohled. A tato slova v českém jazyce známe, že? A také to, že opakování je matkou moudrosti.

 

Vážnost a úcta. Ohled. Položme si otázku, kdo v nás dokáže vzbudit vážnost a úctu. Na koho bereme ohled? Od dětství většina z nás byla vedena k tomu, abychom měli v úctě rodiče, prarodiče, autority, lidi, kteří něco dokázali nebo ti, kteří jsou starší než my. Později úcta k životnímu partnerovi a jeho rodině a brali ohledy na ty, kteří jsou malí, hendikepovaní, nemocní atd. Pokud hovoříme o respektu, je na místě pojem tolerance. A to vzájemná tolerance. Pak vycházejme z toho, že proto, abychom mohli něco či někoho tolerovat, je tu omezení sebe sama. A hodně důležitým aspektem je míra, do jaké jsme schopni se omezovat. A zrovna omezení je slovo, které se denně skloňuje. Bohužel je ho potřeba, abychom zmírnili již tak významný dopad na mnohé úrovně života.

Dalším termínem, který je, z mého pohledu, velmi důležitou součástí našeho života, je pokora. Uvědomění si, že jako člověk – jedinec, nedokážu vůbec nic. Ani přežít. Z jednoho prostého důvodu. Jsem závislá na kyslíku - čistém, na vodě – čisté, na stravě – čisté. A jako člověk neumím žít a rozmnožovat se bez druhého člověka, navíc opačného pohlaví. A lidská pýcha často tyto souvislosti nedomýšlí. A zde jsme opět u aspektu, který bychom si měli uvědomovat. Když se budeme všichni řídit selským rozumem, můžeme se vyhnout mnoha dalším komplikacím.

To, že jsme byli vychováni k úctě a vážnosti vůči určitým lidem, však nemusí znamenat, že k nim ten respekt opravdu chováme. Můžeme se na tu situaci dívat jako na jakési přesvědčení, které nám kdosi, většinou někdo z rodiny, ve škole, společnosti, předal. Těžko může mít dítě respekt k učiteli, když rodiče o něm hovoří s despektem či používají vulgarismy. A obráceně učitel nemůže vzbuzovat respekt, pokud přistupuje k žákům z pozice moci a nadřazenosti. Tohle může vést pozornost k politické scéně. Ať si myslíme cokoliv, v tuto chvíli můžeme mít jako voliči různé postoje k současné vládě, ale je nad slunce jasné, že i ona prochází zkouškou ohněm. Je třeba táhnout za jeden provaz. 

Ať to vezmeme z jakéhokoliv konce, uvědomujme si, že pokud nemáme úctu sami k sobě, nevážíme si sami sebe a nemáme vůči sobě žádný ohled, jak potom můžeme mít respekt k čemukoliv ve svém okolí? K druhému člověku, zvířeti, rostlině…  Možná se toto téma zdá jako filozofické, ale opak je pravdou. Momentálně je více než reálné. 

Respektujme – berme ohled, buďme taktní, mějme úctu. V první řadě k životu. Buďme hodně zdraví a také by se hodilo i to štěstí. Pro celý svět.

Další zajímavé informace naleznete taky na naší Facebook stránce!

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Tama
Linka: