Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Sex vz. Vztahy

Poznáte ji?

Takovému jednání říkáme manipulace. A co to vlastně ta manipulace je? Odborně vysvětleno jsou to snahy ovlivnit myšlení druhého člověka nebo skupiny lidí. Že je vám to povědomé? Aby ne! Vždyť s těmito snahami se setkáváme velmi často.

Je třeba vzít v úvahu, že manipulovat s vámi může jen takový člověk, který „na to má“. Takový manipulátor ví, jak se chovat, jak jednat, aby se dostal do vaší přízně. Jakmile toho dosáhne, už před sebou nebude mít mnoho překážek, aby vás donutil jednat podle svého. A podle svého znamená, že z toho bude mít výhody pouze on sám. Avšak nedejte se zmást! Nemusí jít vždy o výhody materiální. Manipulace se používá v mnoha oblastech lidského života. Tudíž manipulaci najdeme ve světě obchodu, mezilidských vztahů, v zaměstnání, politice, ale také náboženství. Nemusíme zdůrazňovat, že nejednou byla náboženství využita k manipulaci majetných jedinců například v sektách.

Manipulátor

Manipulátor, jak již bylo uvedeno, je charizmatickou osobou, která umí hovořit. Jedná velmi osobitě, aby si získala náklonnost a sympatie osloveného. Dokáže dobře odhadnout slabou stránku osloveného jedince a tou ho dokáže vmanipulovat k přijetí jakékoliv myšlenky. Nakonec si manipulovatelný člověk ani nevšimne, co se s ním děje.

Psychologie a psychiatrie má rozdělenou manipulaci podle různých ukazatelů, ale možná by stačilo vědět, jak se manipulovaný může cítit, aby mohl včas odhalit takové snahy a bránit se jim. Případně mohl požádat o pomoc, bude-li mít na takové snahy podezření.

Podívejme se na některé projevy manipulátorů, jimž můžete odolat, pokud jejich vlivům budete vystaveni. Takový člověk se na vás jistě bude dívat tzv. spatra. Budete vnímat jeho dominanci. Určitě zaznamenáte, že má neustálé tendence nabourat se do vašeho osobního prostoru. Pro ty, kteří nevědí, jde o vzdálenost minimálně 60 cm. Hlas manipulátora je hlasitější, než je vám milé a možná s něj budete cítit výhrůžku. Výraz jeho tváře bude napjatý a budete-li chvíli pozorovat jeho ruce, jeho dlaně se budou často svírat v pěst. Pokud budete oponovat, bude mít snahu ve vás vyvolat pocit viny. Rozhodně se nebudete cítit jako někdo, s kým se jedná rovnocenně. Již první známkou manipulativního jednání může být i to, že všichni zúčastnění, až na mluvčího – manipulátora, budou sedět. Nepůjde nikdy o vaše zájmy a potřeby, ale vždy jen o jeho. Svou manipulaci může podpořit lichotkami, křikem, ale také výčitkami či pláčem.

Dejte na svou intuici, hlas vaší duše, který vás může ochránit před takovými lidmi. Před lidmi, kteří na vás chtějí jakkoliv vydělat. Ať již jde o finance, majetek, pozornost či vaši přítomnost a náklonnost.

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: