Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Škola tarotu

Císař - 4

Císař je spojován s číslem čtyři, které symbolizuje tvar, pevnost, organizační schopnosti a soustředěnost.

Díky nim se člověk stal nejrozvinutější inteligencí na zemi, a proto i vládcem. Jeho koruna je složena z dvanácti trojúhelníků jako znamení vlády nad řádem světa i že má mysl vždy otevřenou novým ideám. Zbraň nemá, ač je oblečen jako válečník, tzn., že má dobrou vůli, a chce hledat a najítnenásilná řešení konfliktů. Je mužským aspektem stvoření a proto nese v pravé ruce egyptský Ankh neboli kříž života. Sedí na kamenném kvádru, který znamená materiální svět, a že zákon a moudrost chrání všechno na zemi. Císař má bílé vlasy a vousy, které podávají důkaz, že vládne s moudrostí mudrce. V levé ruce drží kouli s křížem na vrcholku, jež ukazuje schopnost uskutečnit plány, dohlížet a být objektivním pozorovatelem bez emocí a zkreslení. Císařovo brnění nám říká, že je natolik uzavřen ve svých postojích a navyklém jednání, že se ozbrojil proti vnějším vlivům nebo že se jim brání, protože má citlivé srdce. Prostředí je strohé, protože hlavním předpokladem jasného myšlení je zbavit se zbytečných citů a emocí. Ale voda a úrodná půda na úpatí hory odkazují na to, že spoléhat jen na rozum bez použití citů bývá zpravidla velmi problematické. Jinak řečeno, dobrý vladař musí mít rozum i srdce. Niektoré tarotové karty, a hlavne Císař tedy bývá zpravidla spojován s racionálně myslící částí naší mysli.

Ctižádost, autorita a světský úspěch. Císař představuje naši schopnost zvládat materiální stránku života a nastolení řádu. Směřuje naši energii k realizaci cílů. Nastal čas jednat zásadově a převzít aktivní roli v životě. Vyzývá k důkladně zváženému rozhodnutí. Světské statky a úspěch se stávají důležitými a dávají možnost začít nové podnikání nebo založit rodinu. Čeká nás tvrdá práce. Císař také ve výkladu z

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Pepik
Linka: