Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Škola tarotu

Síla - 8

Jejím duchovním učitelem se stal sám život, a proto hledá jeho nekonečné zákony, aby ji vedly po konkrétních konečných činech.

Jejím duchovním učitelem se nepochybně stal sám život, a proto hledá jeho nekonečné zákony, aby ji vedly po konkrétních konečných činech. Postavíme-li symbol nekonečna vzhůru, stává se z něj osmička, číslo Síly, přitakání odvaze, kázni a milující péči, která je nezbytná proto, abychom mohli uskutečnit tyto činy. To, co se objevuje na této kartě, je v protikladu k dřívějším verzím karty S9la, kterou máme všichni v sobě, starší karty znázorňující bojovníka ohánějícího se kyjem. Ta ilustrovala zastaralé chápání vlády silou. Síla teď ukazuje klidnou a vážnou Ženu, která stojí na otevřené pláni a laská Krále zvířat. Ukazuje nám, že vnitřní síla člověka je nejvyšším prostředkem vlády. Zkrocení divokého zvířete, potažmo svého vlastního libida, vyžaduje mnoho uvědomění, což naznačuje skutečnost, že scéna se odehrává v plném denním světle. Síla představuje podvědomí, touhu, intuici a tvůrčí uplatnění naší vůle a sděluje nám dvě důležité skutečnosti. Za prvé, že ten, kdo je v tomto postavení je motivován touhou, láskou a inteligencí více než strachem. Říká nám to vážný a klidný výraz její tváře a její bílé roucho. Za druhé, že je připravena zapojit se do života a začíná být schopna kreativně ovládat a zaměřit svou Sílu tam kde je to třeba a prospěšné. Na hlavě má korunu z květů na znamení, že její síla kvete, protože ovládá sebe, své instinkty, emoce i biologické pudy, tedy své spojení se lvem, které se praxí zdokonaluje. Nad hlavou se jí vznáší znamení nekonečna, které stejně jako na kartě s Mágem prozrazuje nekonečnost jejích možností. Tento symbol také značí stav rovnováhy a vnitřní propojenosti, a že vnitřní vůle Ženy se soustřeďuje na touhu správně jednat, na důležitost vyváženosti.

Odvaha, sebevědomí a vnitřní zdroje, to jsou signifikanty této karty. Tyto síly potřebujeme k dosažení vlády nad sebou. Silou vůle dokážeme zvládnout všechny překážky a naučíme se ovládat. Karta ukazuje, že

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Pepik
Linka: