Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Škola tarotu

Škola tarotu - Poslední soud - 20

Soudu vévodí archanděl Gabriel, „posel Boží“! Gabriel stojí ve věčnosti, troubí a boří zdi neskutečnosti. Hlas Nejvyššího sestupuje dolů jeho trubkou jako poslední zvonění kosmického budíku, které toho, kdo jej slyší, probudí k poselství pravdy a porozumění. „Co zaseješ, to sklidíš!“

Soudu vévodí archanděl Gabriel, „posel Boží“! Gabriel stojí ve věčnosti, troubí a boří zdi neskutečnosti. Hlas Nejvyššího sestupuje dolů jeho trubkou jako poslední zvonění kosmického budíku, které toho, kdo jej slyší, probudí k poselství pravdy a porozumění. „Co zaseješ, to sklidíš!“

Soud se často zobrazuje jako postava probouzející mrtvé. Odráží fakt, že všichni se budeme nakonec zodpovídat za své činy a předstoupíme před Poslední soud. Karta znamená dokončení komického cyklu a naznačuje, že všechny naše skutky mají pozitivní i negativní důsledky. Podle rozhodnutí, které jsme v životě učinili, můžeme buď sklízet plody minulých snah a těšit se zaslouženému úspěchu nebo si připravit pár tvrdých lekcí.

Podle komického zákona je každý z nás souzen za své činy, tato karta symbolizuje odměny a trasty, jichž se nám dostává podle skutečné váhy našich činů. Vyjadřuje nutnost, abychom upřímně zhodnotili sebe sama i své skutky. Když dojdeme na konec jedné kapitoly, automaticky začneme další., ale než tak učiníme, musíme čelit důsledkům našich minulých činů a vyrovnat se s postavením, ve kterém se právě nalézáme. Nejsme vždy pány svého osudu, ale život si utváříme podle rozhodnutí, která činíme. Arkánum nás učí, že všichni jsme nakonec odpovědni za svou realitu a že si musíme uvědomovat odpovědnost za vše, co činíme. Nahé postavy na kartě jsou vysvobozeny a připraveny pro duchovní obrodu a nový život. Existují interpretace, že jsou to mrtví Svatí, kteří v den Posledního soudu vstávají z hrobů a volají po spravedlivém potrestání svých vrahů. Archanděl je zde tím, kdo vede vojska Světla proti vojskům Tmy.

Poslední soud nám sděluje, že nastal čas, abychom přehlédli svůj život (či celou situaci a kterou se ptáme) a ujasnili si kam, až jsme dospěli a čeho jsme dosáhli. Máte příležitost začít znovu, pokud se ovšem vyrovnáte s minulostí. Vše špatné si musíme přiznat a uvědomit, uzavřít tak se sebou mír anebo se odměnit za dobré skut

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikola
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Večernice
Linka: