Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Škola tarotu

Škola tarotu - Spravedlnost - 11

Vidoucí Spravedlnost drží v pravé ruce zdvižený meč a v levé má váhy, a to proto, že intuice, která rozlišuje (meč) vidí i zvažuje dvojí vidění – soud mysli a soud srdce (váhy). Je to zralost, která přináší schopnost nejprve vážit, měřit a kriticky analyzovat všechny okolnosti a jejich možný dopad a teprve potom jednat. S tím je spojena důvěra, že všechno co takto zvážíme, bude ve vztahu s tím, co potřebujeme.

Spravedlnost představuje jednu ze základních čtyř ctností, další jsou Mírnost, Síla a Poustevník.

Vidoucí Spravedlnost drží v pravé ruce zdvižený meč a v levé má váhy, a to proto, že intuice, která rozlišuje (meč) vidí i zvažuje dvojí vidění – soud mysli a soud srdce (váhy). Je to zralost, která přináší schopnost nejprve vážit, měřit a kriticky analyzovat všechny okolnosti a jejich možný dopad a teprve potom jednat. S tím je spojena důvěra, že všechno co takto zvážíme, bude ve vztahu s tím, co potřebujeme.

Má na sobě šaty v červené barvě odvahy a touhy, které zakrývá zelený pláštík tvořivosti. Naznačuje to touhu ovládanou moudře směrovanou tvořivostí. Spravedlnost nám dává morální lekci, aby naše skutky byly laskavé a milosrdné všude, kde je to možné. Slušnost a nestrannost bez soucitu a účasti mohou být chladné a necitlivé. Meč umožňuje přetnout předsudky a racionálně analyzovat situaci. Spravedlnost třímá spravedlivým mečem, a pokud Spravedlnosti nesloužíme, vždycky vzniká karmická vazba. 

Váhy nám nabízejí vyvážené perspektivy, takže můžeme učinit rozumné rozhodnutí. Nataženou nohou dává Spravedlnost najevo, že je hotova jednat. Odráží naši schopnost rozlišovat a činit nezaujatě nestranné rozhodnutí. Proto musíme nejdříve vše zvážit a nenechat se unášet emocemi, předsudky či zaujatostí. Vykonávat skutečnou spravedlnost bývá někdy velmi tvrdé a obtížné vinou sociálních, politických i kulturních zvyklostí a předpojatostí, ale celkově je to méně bolestné, než jednat nespravedlivě.

Karta nám tedy napovídá, že poctivého a slušného řešení dosáhnete jedině tak, že vše racionálně zvážíte. Že dokážete danou situaci posuzovat objektivně a poctivě přiznáme, že je výslednicí našich činů a neházíte vinu na druhé. Pokud vedete právní spor naznačuje, že je možné dohodnout se mimosoudním jednáním. Hleďte na záležitosti vyváženě a hledejte efektivní postup řešení potíží, na které se ptáte. Tato karta po vás chce, abyste po

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: