Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Škola tarotu

Velekněz – 5

Vidíme ho mezi dvěma sloupy, které představují jeho schopnost vyvažovat protikladné síly.

Také čtyřmi černobílými pruhy u nohou. V tarotových kartách šedá je barva moudrosti, bílá a černá navozují rovnováhu. Je oděn v církevním rouchu, aby bylo jasné, že jde o duchovního otce. Ovšem může jím být muž i žena! Je jakýmsi prostředníkem mezi božstvem a lidmi, kteří touží být vedeni a slouží těm, komu se nedostává víry nebo znalostí. Funguje i tam, kde je strach převzít osobní odpovědnost za vlastní osud. Kruhy u nohou naznačují uznání vyšších sil v životné i neživotné rovině života. Koruna i žezlo v levé ruce mají čtyři roviny na znamení souznění se čtyřmi aspekty stvoření. Velekněz je spojován se sluchem, v jeho fyzickém, ale i nadpřirozeném smyslu. Tedy s jasnosluchem. Takové slyšení je naznačeno klapkami na jeho uších, a to vypovídá o tom, že dokážeme-li odstínit všelijaké věci z vnějšího světa, které nás rozptylují, můžeme snáze naslouchat svému vnitřnímu Já. Před tímto vyšším Já klečí dva mniši a tím ukazují svou poddanost a pokoru. Ten, který má na sobě lilie čistoty se modlí o pomoc a druhý, který má na sobě růže touhy ukazuje otevřenost, která je nutná, abychom takovou pomoc mohli přijímat. Gesto Veleknězovy ruky říká: Uklidni se a naslouchej! Kříže na rouchu a botách symbolizují odhodlání a schopnost přivést „učení nebe“ na zem a prsty zdviženými vzhůru tuto skutečnost podtrhuje.

Představuje tak duchovního rádce v každém z nás a naši touhu dát věcemsmysl, spirituální cíl, objevování sebe sama a vnitřní moudrost vedoucí k dosažení rovnováhy mezi materiálními a duchovními podněty. Jste připraveni poznat život z jiné stránky a nalézt skutečný smysl života. Možná najdete duchovního učitele nebo se obrátíte ke studiu filozofie či náboženství.
Renáta Marie

 

Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Pepik
Linka: