Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

O poznání

V časech mých studií mne zaujal filozof, jenž je považován za jednoho z předních a nejvýznamnějších filozofů Evropy Immanuel Kant. Byl představitelem osvícenské filozofie, jeho učení mělo velmi silný vliv nejen na filozofy 19. století. Věnoval se především nauce o lidském poznání a etice. Avšak morálka a estetika mu také nebyla cizí.

Ať chceme nebo nechceme, většina témat okolo života patří právě mezi filozofická. Mnoho lidí nazývá filozofii pavědou. Proč ne? Je to jejich názor. Otázky života se přece jen nedají uchopit pouhým rozumem. Nakonec právě Immanuel Kant napsal své stěžejní dílo právě jako Kritiku čistého rozumu. A navíc… je tolik filozofických směrů a mnoho filozofů a každý má nějaký názor.

O poznání

Velmi zajímavá je tato věta: „Ale ačkoli všechno naše poznání začíná zkušeností, neznamená to, že všechno povstává ze zkušenosti.“ Můžeme dnes říci, že víme, kde pramení poznání a kde zkušenost? Je dnes, s odstupem více než 200 let od myslitelovy smrti, možné s určitostí říci, co bylo dříve, zda vejce či slepice? A tak to je i s lidským myšlením, s lidskou duší, duchem a rozumem. A to si říkáme vyspělá společnost.

Máme k dispozici úžasné technologické postupy, slouží nám téměř dokonalé stroje, dokážeme téměř cokoliv vyrobit. A lidé nejsou spokojení a už vůbec ne šťastní. Když se podíváte na dílo člověka, který žil poměrně pohodlným životem, učil své studenty filozofii, dopisoval si se svým panovníkem a diskutoval se svými kolegy, najdete v něm krásný citát, o kterém lze říci, že je aktuální i dnes. Co si budeme nalhávat, 18. století, ve kterém Kant žil, nebylo nikterak snadné pro život obyčejného smrtelníka. Toto století je symbolem revolucí, technického pokroku, objevů a vynálezů.

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích.“

Zřejmě na tom něco bude, protože to vypadá, podle myslitelova životopisu, že se tohoto citátu celkem pevně držel. Rád se bavil, hrál karty či kulečník, rád trávil čas ve veselé a příjemné společnosti. S přesností dodržoval svůj denní řád, který si nenechával ničím a nikým narušit. To značí i o čase na odpočinek. 

Držme se naděje, která nám dává víru v to, že si zasloužíme žít na krásných místech, mezi lidmi, kterých si vážíme, a oni si váží nás. Že jsme co platní sobě i druhým a místu, kde žijeme.  Každou noc si vychutnejme klidný a posilující spánek, který nám pomůže následující den nahlédnout na vše v životě z jiného úhlu pohledu se znovunabytou silou. A smějme se!!! Usmějme se na člověka, který jde kolem nás. Jen tak. Nic to nestojí, ale velmi potěší. Smějme se, kdykoliv to jde. Smích je kořením života a pomáhá přejít i přes všechny trampoty v životě. A když se vám vyhrnou z očí slzy, tak ať jsou to jen slzy smíchu.
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Tama
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Wendy Martha Axon
Linka:
 
Nikita
Linka: