Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Tajemství K+M+B

Tři mudrci z východní části zeměkoule se přišli poklonit novorozenému Ježíšovi a přinesli mu vzácné dary ze svých zemí – zlato, myrhu a kadidlo. 6. Leden se stal díky tradici koledy nechudších dětí i dnem tříkrálové charitativní sbírky.

Oslavit do Betléma Ježíšovo narození přijeli z dalekých východních zemí i tři mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar, aby se poklonili svému králi a obdarovali ho tím, co jejich země nejdražšího nabízí. Po cestě se zastavili u krále Herodese, který jim ukázal, kudy do města Betléma. Při zpáteční cestě, naplněni zážitkem,  minuli Jeruzalém a na uctění Herodese dočista zapomněli. Krále to vyvedlo z míry a Herodes pocítil, že se s ním „otřásá trůn“. A tak rozkázal zabít v dalekém okolí všechny malé chlapce do věku dvou let. Pochopil, že novorozený židovský král by ho mohl připravit o jeho pověstnou moc a krutovládu.  

Tajemství K+M+B
                 
Mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar byli prohlášeni za krále až v 5. století n.l. Jejich svátek má mnoho tradic a zvyků, které se především na venkově dodržují dodnes. Je to hlavně koleda tří králů, kteří vnáší štěstí a požehnání do každého domu, po vsích chodí tříkrálové průvody, které končí u betléma nebo jesliček. Většinou se zde zpívají koledy nebo se hraje divadlo s vánoční tématikou. 6. leden je i zakončením vánočních svátků – v kostelích se slouží Tříkrálová mše, kde mají lidé možnost se naposledy potkat ve slavnostní atmosféře. Dříve se světila myrha, voda, křída a kadidlo i zlaté předměty. Voda měla chránit obydlí před požárem, kadidlem se vykuřovaly všechny místnosti od zlých duchů na celý rok. Vyhořelý popel se pak sypal pod stromy, aby hojně rodily. Myrhou se balzamovali zemřelí. Až dosud pečou se na svátek tří králů překládané koláče s mandlemi, sypané skořicí i tříkrálové mazance. Dříve se do nich vkládal zlatý peníz. Kdo ho našel, byl zvolen králem a mohl si koupit dům se zahradou.   
 
V minulém století až dodnes se 6. leden stává dnem charitativních sbírek pro chudé podle původních koled dětí. 

A ještě malý detail závěrem, jestli žijete v domnění, že K +B +M nad vchodovými dveřmi jsou písmena začínající jména tří králů, pak jste na velkém omylu! -Toto označení znamená „Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto příbytku". Přejeme Vám požehnaný rok!

Další zajímavé informace naleznete taky na naší Facebook stránce!

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Jovanka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Pepik
Linka: