Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Vedení

V lidské historii i současnosti najdeme mnoho rozmanitostí spojující jedince do skupin podle rodinných vazeb, zájmů, společenského postavení, objemu majetků, potřeb či cílů. A není třeba připomínat, že mnohdy cíle byly ne zrovna ušlechtilé.

 

Během lidské existence se dostávali do rolí vůdců především muži, kteří vynikali schopností vést davy. Ať už to byli praotcové Čech a Lech, Sámo, Karel IV., Čingischán nebo Hitler a mnozí další. Každý jeden z nich dokázal sjednotit určitou skupinu lidí. K tomu, aby se jim to podařilo, museli mít určitý cíl, záměr. Pokud jde o cíle, které u některých z nich zaváněly touhou po neomezené moci a vládě nad světem, ty nyní necháme stranou. Jde mi o jedinou vlastnost, a to schopnost vést. Výše jmenovaní toho dosáhli a každý z nich měl ten svůj cíl. A to je zde jmenováno pouze několik málo mužů světové historie.

kíder

Objevily se i případy tzv. duchovních vůdců, kteří také neměli zrovna čisté úmysly. Jejich náboženstvím bylo taktéž ovládat určitou skupinu lidí svou mocí a také za účelem získání jejich majetků. Nejznámějším případem byla sekta o téměř tisícovce členů okolo Jima Jonese. Tento kazatel hlásal, že jeho inkarnace spojuje více osobností – Ježíš, Lenin, Buddha, Batman a přišel jako „Bůh socialista“. Bohužel většina z příslušníků této společnosti včetně svého vůdce v roce 1978 spáchala hromadnou sebevraždu. 

Jak to tedy je s různými vůdci a jejich vedením? Je správné následovat jejich cestu? Je správné následovat jejich příkladu a žít stejným způsobem života? Potřebuje člověk vůbec vedení? Na to byste si zřejmě měli odpovědět v první řadě sami. Za to, jak se kdo rozhodne, nese odpovědnost jen on. Zrovna tak jako za vše ostatní ve svém životě a i za svůj život. Protože každý má svůj úhel pohledu, svou zkušenost, je ovlivněn jinou výchovou. Nadneseme-li otázku náboženství, pak je tato otázka již naprosto zbytečná. Ale vraťme se k původnímu tématu. Zde je určitě třeba dívat se na věc střízlivě, bez nadměrné idealizace a samozřejmě si všímat i třeba nepodstatných náznaků, které by mohly vést k manipulaci, majetkovým či finančním závazkům a slibům.

Možná, že ani není potřeba hledat nějakého vůdce, který má říkat, co jak má člověk dělat. Zákony přírody jsou nad slunce jasné. S láskou, pokorou, respektem a určitou dávkou tolerance si každý může udělat život na té naší krásné Zemi velmi příjemný. Dokonce i ti, jež jsou dnes uctíváni v různých náboženstvích, měli v myšlenkách především lásku, úctu a pokoru.

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Linda
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Sandrie
Linka: