Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Vrozená nezbednost

Stejně jako náš osud, i naše záporné vlastnosti jsou napsány ve hvězdách. Není tedy náhodou, že jsme tvrdohlaví, zlomyslní, sobečtí.

Beran

Rozkazující, diktatorický typ. Je schopen tak dlouhou natahovat strunu, do té doby ovládat druhého, dokud ho zcela nepokoří. Díky svému ponižujícímu chování nejsou příliš schopni spolupráce. Vše je dobré tak, jak to vědí a dělají oni, nevezmou do úvahy názory jiných, navíc očekávají, aby jimi zastupované myšlenky sdíleli i nezasvěcení. Pro jejich omluvu se musí dodat, že to vše vykonávají z dobré vůle, ne proto, aby komukoliv uškodili. 

Býk

Sebevědomé, tvrdohlavé bytosti. Podobně jako Berani i oni věří jen vlastní pravdě, zkolísat je v jejich přesvědčení je téměř nemožné. Díky svému tvrdohlavému chování svůj cíl dosáhnou vždy. Své úlohy vykonávají s pomalou cílevědomostí: platí na ně pořekadlo: „pomalá voda břehy bere”. 

Blíženci

Blíženci jsou typické osoby s podvojnou osobností, proto je nemožné se v nich vyznat. Ukazují navenek tu i jinou tvář, jsou proto nejčastěji povrchní. Nevyznají se v nich nejen jidé nezúčastnění, ale ani oni sami neznají svou duši doopravdy. Proto je zapotřebí vždy někdo, kdo stojí vedle nich, kdo je podporuje a posiluje jejich duši. Přesto vše jsou úžasnými, karizmatickými osobnostmi. 

Rak

Svou přelétavou, proměnlivou povahou se podobají Blížencům, ani Raky se nedá snadno poznat. Kvůli časté změně jejich nálady je problematické se s nimi dohodnout. Jsou mimořádně oddaní, proto nedokážou něco, anebo někoho, ke kterému byli dlouho připoutáni, propustit. K vyřešení problémů se staví komplikovaně, nejsou schopni si vybrat jednoduchou, přímou cestu. Jsou mimořádně skromní, netouží po světle ramp, ani své úspěchy nevynášejí na veřejnost. 

Lev

Sobecká bytost. Vždy a ve všem stojí na prvním místě, on je nejdůležitější a jen po něm následují ti ostatní. Může to být pro nezúčastněné i urážející. Za sebevědomou a silnou povahou se ale skrývá slabost: snadno podlehnou lichotivým slovům a materiálním příležitostem. S oblibou se vydají napospas jiným, vyžadují péči. 

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka: