Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Spiritualita

Zákon přitažlivosti

Místo doposavadního žalostivého názoru na život nastal čas změny názoru a vyzkoušení síly zákonu přitažlivosti.

Stejně jak jsou schopny činu slova, tak i myšlenky mají význačný účinek na to, abychom byli schopni změnit sama sebe, anebo své okolí. Čím se silněji na něco koncentrujeme, čím více chceme změnu, tím jistěji k ní dojde. Podstatou je, abychom své vědomí naplnili pozitivními myšlenkami. 

Vědeckým faktem je, že podstatou universumu je vibrace. Výbuchy sopek, zemětřesení a jiné úkazy světa jsou všechny vyvolány vibracemi. V závislosti na tom, na jaké frekvenci vibruje nějaké tělo, se rozhodne, zda nastane přitažlivost, anebo odpudivost.

Stejná situace nastává na úrovni myšlenek, anebo citů. Každý citový typ je zároveň i vibrací, která je opatřena různými délkami vln. Takto jsme schopni rozeznat smutek od štěstí, žal od radosti a podobně. 

Každý z nás má v libovolném momentu života možnost vyvolat změnu, jen musí proud myšlenek a citů usměrnit do jiného směru. Myšlení vždy vyvolá nějaký druh citové reakce.

Tento určitý pocit vyvolá nějaký druh vnitřní vibrace, jejímž výsledkem se objeví myšlenka ve své fyzické podobě. To je zákonem přitažlivosti. 

Je těžké najít a vhodně používat vnitřní vibraci. Nárokuje větší vyvíjení úsilí, musíme se k tomu lépe poznat, protože pod vlivem sil, přicházejících z okolí, nejsme schopni využít zákon přitažlivosti v celkové míře. 

K vědomému používání energie, vzniklé z vibrace, musíme následovat 4 základní pravidla.

Nejdříve si musíme jednoznačně uvědomit, po čem toužíme, a toto musíme žádat od vyšších mocností. Nadále je zapotřebí silná koncentrace na vytouženou věc, ve třetím kroku se musíme chovat tak, jako by již vytoužená věc nastala. Poslední krok je nejjednodušší: musíme se stát otevřenými a musíme umět přijat to, co dostaneme od nebes. 

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Tama
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka: