Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Věštení

Jsem čarodějnice a není to snadné

Představa o tom, jak má vypadat čarodějnice je v nás pevně zakořeněna a po staletí se nemění. 

Její svobodomyslnost dráždí a takové ženě je třeba se vyhnout. Ale proč! Protože je čarodějnictví všeobecně považováno za podivné? Je to strach z žen, které pracují s okultními silami? Žijeme v atomové době, jsme schopni pochopit nejsložitější technické pomůcky a létáme ke hvězdám a stojíme před čarodějnicí v rozpacích. Kdo to vlastně je? Podivínka nebo blázen?

 "Zločin magie je zločinem vzpoury"

Čarodějnictví časově předchází všechna patriarchální náboženství o miliony let. Není na nich nikterak závislé a má svůj vlastní vývoj. Mnohé z křesťanských svátků byly do puntíku „opsány“ z pohanských tradic s úmyslem nahradit Bohyni křesťanským Bohem. Součástí této kampaně o sesazení Bohyně byla snaha zbavit ženy jakékoli moci a to jak spirituální, tak pozemské. Jen tak bylo možné obvinit ženy ze zlého, ďábelského anti-života. Pokojné hodnoty Bohyně, kterou lidé uctívali, byly nahrazeny krutostí a Silou Boha Otce. Čarodějnice jsou tedy chápány jako představitelky zla a ztělesnění Temnoty.

V Samuelově Knize je psáno: „Zločin magie je zločinem vzpoury“. To je velmi spolehlivě uchováno v naší kultuře a je obtížné si představit dobu, kdy tomu tak nebylo. Předchůdkyně všech Matek je Egyptská bohyně ISIS. Tu převezli na svých lodích mořeplavci přes Řecko, Španělsko, Britanii až k nám. Irští Keltové byli také silně ovlivněni tradicí Egypťanů a Chaldejců. Vikingové z Islandu uctívali Vládce z Ásgardu jejichž nejvyšší bohyně, nositelka života a ochránkyně žen Frigg je nejen skvělou ženou Ódina, nejvyššího vládce, ale především Matkou všech.

Když přišla doba útlaku, byly všechny vědomosti ukryty a udržovaly se při životě ústním podáním. Nejvíce se udržovaly na venkově a u kočovných cikánů. Proto dodnes staré cikánky a babičky na vesnicích jsou v udržování pohanských tradic mistři. Proto také čarodějnice nevymřely. Odešly pouze do ilegality a tam čekaly na dobu, kdy bude opět možné beze strachu uctívat Ma

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Nikola
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Tama
Linka: