Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Věštení

K čemu slouží mystika čísel?

Svět čísel se někdy dotkne i zarputilých skeptiků. Neexistuje člověk, který by neobjevil nějakou zvláštní souvislost mezi čísly a těmi faktory které ovlivňují jeho život. Je to jen náhodou, anebo jsou čísla skutečně obdařena magickou silou?

Ke všemu, co nás obklopuje – zde patří naše jméno, zaměstnání, osudová úloha atd. – lze přiřadit nějaké číslo. Na tomto předpokladu spočívá mystika čísel – jinak nazvaná – prastará věda numerologie. Zahrabat se do světa čísel je vzrušující i jako hra, s trochou pozornosti nám může napomoci k důkladnému poznání sebe samého a i našeho okolí.

Osud a čísla

Známou situací může být například, že ať se odstěhujeme kamkoliv, vždy existuje jedno určité opětující se číslo v naší adrese, anebo například se opětně objevují čísla datumu našeho narození na nejrůznějších oblastech našeho života. Jsou, kteří si nevšímají těchto zvláštností, ikdyž trochou mystiky čísel můžeme objevit překvapující souvislosti mezi momenty našeho osudu.

Čísla nejsou jen stálými průvodci našeho života, ale s jejich pomocí lze zapsat i změny. To samozřejmě neznamená, že postačuje jen počítat s příchodem změn. Pokud by tomu bylo tak, nemuseli bychom pro přeměnu naší osobnosti udělat nic jiného, než dopředu kikalkulovat čísla patřící k vytoužené osobnosti a podle toho dejme tomu se znovupokřtít, či přestěhovat se odpovídajíc kalkulaci do novémo města. Snad se ani nemusí uvádět, že osobnost je daleko složitější, než aby se někdo stal novým člověkem jen jednoduchou změnou jména.

Čísla napomohou.

Numerologie – navzdory výše uvedeným – nám může být k nápomoci i tehdy, když se náš život dostane na rozcestí. Je ale důležité, abychom se nesnažili vypadat jako zcela nový člověk, protož nikdo není schopen překročit svůj vlastní stín. Raději se pokoušejme o to, abychom s pomocí čísel lépe a lépe poznávali sami sebe a odpovídajíc tomu vybudovali svůj nový život. Stejně můžeme prosit o pomoc čísla i tehdy, když máme v úmyslu dát do pořádku svůj partnerský vztah, obnovit ho, protože číselná mystika nám může dobře sloužit i v poznání jiného člověka.

V případě, když zkoušíme někoho zkoumat v zrcadle čísel, ať nás nepřek

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Pepik
Linka: