Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Věštení

V zajetí věštby

Stále častějším jevem v kruhu zastánců ezotérie je vykládání karet k jakémukoliv problému, který se vynoří nebo věštba, ke které se uchylujeme před téměř každým rozhodnutím. Jestliže už nejsme schopni sami, bez podobné pomoci dospět k rozhodnutí, naskýtá se podezření: dostali jsme se do zajetí věštby.

Proto jsme byli zrozeni na zem, abychom žili svůj vlastní život. Do vínku jsme dostali několik psychických schopností a věšteckých pomůcek, ale ne z toho důvodu, aby každé naše rozhodnutí záviselo na runách, vidění nebo snech. Tam, na druhé straně, jsme měli důvod k tomu, abychom se rozhodli narodit se jako lidé. Vložíme-li však svůj osud výhradně do rukou určitého systému víry, do rukou média, vykladače karet nebo kohokoliv jiného, můžeme nad vším udělat už jen kříž.

Kdo řídí náš život?

Je velmi pozitivní, máme-li v rezervě trochu intuice a duchovního vůdce ochotného pomáhat, ale ani nejmoudřejší a nejmilejší anděl za nás nemůže žít náš život. Žijeme-li stále podle karet nebo podle nějakých věšteb, po čase si všimneme, že svůj osud neřídíme, ale podřizujeme ho nějakému vnějšímu činiteli: řekněme osobě věštce, oblíbenému balíčku karet nebo věšteckým kamenům. Může se to zvrátit až k tomu, že nakonec ztratíme spojení s vlastním životem a už nikdy nebudeme mít odvahu přinést vlastní, samostatná rozhodnutí.

Věštecké pomůcky mohou být taktéž velmi užitečné, používáme-li je s mírou a o pomoc, o radu se k nim uchylujeme pouze v opravdu důležitých otázkách. Zodpovědnost za rozhodnutí jim však nesmíme přenechávat. Věštba ukazuje energetiku procesu, ale budoucnost je v našich rukou, v každé vteřině ho my sami vytváříme, řídíme.

Sebenaplňující se věštby

Dalším důležitým nebezpečím, nebezpečnou léčkou je sebenaplňující se efekt věšteb. Stane se například, že vytáhneme z balíčku karet takovou kartu, která poukazuje na konec partnerského vztahu. Tento fakt nás může povzbuzovat k tomu, abychom se partnerského vztahu zřekli ještě předtím, než cokoliv uděláme pro jeho záchranu – i když je možné i to, že bychom byli schopni věci ještě dát do pořádku.

V takovém případě se snažme najít zlatou střední cestu! Využijeme-li jak své - zvláštní, tak každodenní – schopnosti k tomu, abyc

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Leni Maria
Linka: