Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Zdraví a krása

Hledání cesty k vyléčení 2. – Magická cvičení

Zdraví je největší poklad. Paradoxním způsobem na to přicházíme častokrát pouze v okamžiku, kdy onemocníme nebo už nejsme stoprocentně zdraví. V našem seriálu vybíráme z metod a prostředků prevence a terapie v alternativním léčitelství.  

„Magická cvičení” je v podstatě snadno špatně chápané slovní spojení: magie v tomto případě totiž vůbec není používána, místo ní se cvičení spíše soustřeďují na poznání nás samých a světa okolo nás. Jako základ slouží dílo Carlose Castaneda, který se z antropologa stal postupně věřícím. Pomocí meditační dýchací techniky, kterou se naučil od mexických Indiánů, po dlouhých letech dopěl ke skutečnému poznání světa. Pod názvem UčeníDona Carlose vyšla z pera Victora Sancheze studie, ze které my můžeme seznámit s kvintesencí cviků popsaných v knihách Castaneda. Nyní se však věnujme univerzální platnosti gymnastických a meditačních cviků! (Přesný popis těchto cviků můžeme najít například ve výše vzpomínaném díle.) 


Magická cvičení jsou v podstatě dané řady pohybů, jejich využitím můžeme trénovat tělo a prostřednictvím něho i mysl a duši. Lze sem zařadit více druhů technik. Ve výše uvedených sériích pohybů podle Castaneda je tělo považováno za energetické pole, které si představujeme jako zesilovací zařízení a můžeme ho využívat na zvyšování energie kosmu. Metody této techniky nelze oddělit od kultury mexických Indiánů, jež sloužila jako podklad a pramen.

Tato metoda je však známá i z jiných pramenů: po celém světě oblíbené tai chi funguje na podobných principech. Vykonáním vhodné série pohybů – označovaných velmi působivými vymyšlenými názvy –aktivizujeme v těle životní energii, životní sílu, to znamená aktivizujeme chi. Prvořadým cílem je zachování vlastního zdraví, ale kromě toho se prostřednictvím cviků dostáváme  do harmonie s vesmírem.

Nejplastičtějším příkladem může být snad rituál soudržnosti na pracovištích typický především pro země Dálného východu, který by bylo nesprávné a mylné považovat pouze za jednoduchá tělesná cvičení. Společný ranní z
 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: