Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Zdraví a krása

Postíte se?

Nicméně i dodržování půstu by mělo mít nějaká pravidla. Ten, kdo jej chce praktikovat by měl mít povědomí o jeho funkci, způsobu, času dodržování a jeho zřejmý záměr.

Když se řekne slovo půst, tak se nám může vybavit jogín, Velikonoce nebo i klidně nějaký asketický poustevník, který si vybral způsob života v odříkání. 

Asi nejvíce povědomí máme v našich krajích o půstu právě náboženském, který je spojený s Velikonocemi. Tento půst začíná na Popeleční středu a trvá čtyřicet dní mimo neděle. Ale náboženský půst se také týká pátků, kdy strava byla bez masa a ostatní porce jídla byly dosti omezené. Avšak za maso se nepovažuje ryba, kterou si v pátek lidé mohou bez jakýchkoliv výčitek dopřát. Všechna pravidla náboženských půstů se jistě dovíte ve svatých knihách příslušných náboženství nebo na internetových stránkách.

půst

Nicméně půst má daleko starší původ. Dokonce i pohanská společenství jakýmsi způsobem tento rituál dodržovala. Antika měla také svá pravidla a v podstatě současně pojatý půst téměř ve všech náboženstvích byl zřejmě pojat z židovství. Postupně byl půst přizpůsoben podle potřeb toho kterého náboženství.

Jógový půst má spirituální význam. Jóga vnímá půst jako součást duchovního růstu a je její nedílnou součástí. Dodržuje se jeden den v týdnu a při úplňku. Vždy je však nutno se ohlížet na aktuální zdravotní stav či chronická onemocnění. Cílem je tedy pozitivní duchovní rozpoložení, kterému by mohla strava bránit.

Dnes se setkáváme i s důvody daleko jinými. A tím hlavním je zdraví. Vlastně odlehčením organismu v podobě zpracovávání potravin si člověk může nejen prodloužit život, ale chránit se proti různým chorobám.  Uvádí se, že je skvělým ozdravným procesem při onkologických diagnózách, a je také výborným pomocníkem v ochraně před stařeckou demencí. Apelace na konzultaci s lékařem je vždy nutná.

Nicméně opět je třeba brát ohledy na aktuální zdravotní stav a užívané léky. Odborné rady hovoří o záměru, který by se neměl shodovat s redukcí hmotnosti. Tento jev je sice jedním z těch průvodních, avšak nebývá doporučován jako cíl. 

Asi nemusím připomínat, že pokud se chystáte k takovému počinu, je jistě na místě určitá příprava, řádná informovanost a případná konzultace s lékaři. Současný životní styl si vyžaduje vyšší pozornost, obezřetnost a naše fyzické schránky si jistě zaslouží tu nejlepší péči, aby nám co nejlépe a co nejdéle mohly sloužit ve zdraví. 

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Linda
Linka:
 
Wendy Axon
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Sandrie
Linka: