Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Other

Dětské vidiny ze světa duchů

Mnozí rodiče se jen jednoduše vyděsí, u některých to však vyvolá nejen strach, ale i zvýšený zájem o ezoterii, všimnou-li si, že jejich dítě komunikuje s bytostmi jiné dimenze. Máme jen tak mávnout rukou a všechno připisovat dětské fantazii nebo tyto vidiny mají nějaký reálny podklad?

Je mimo diskuzi, že dětská hranice nezná hranice. Malé děti dokáží tak přesvědčivě a upřímně hovořit  řekněme o dracích, kteří se procházejí u nich doma, jako o obyčejném chlebu s máslem, který dostanou na svačinu. Právě proto musí uplynout nějaký čas, aby skeptický rodič vůbec začal brát vážně zvláštní smyslové vnímání svého dítěte.

Častokrát slyšíme od matek, jak nesmírně se polekaly, když jejich dítě začalo nečekaně plakat nebo se začalo nahlas hlaholivě smát zatímco se strnule dívalo do bodu na prázdné, bílé stěně. Tyto podivnosti nás nemusí hned vyděsit, zdaleka totiž jednoznačně nedokazují přítomnost duchů (duší bez těla). Vždyť malé dítě, které právě začíná objevovat svět, je schopné se v tomto životním úseku dlouze soustředit například na nějakou nevýznamnou skvrnu, které si my, dospělí vůbec ani nevšimneme.

Dívajíc se na to z jiného pohledu, je-li v místnosti skutečně přítomný ještě někdo jiný, koho my nevidíme, vůbec není jisté, že máme co do činění s duchem. Může to být anděl, duševní vůdce nebo jiný elementál. Tyto duše vůbec nemají žádné zlé úmysly, ba dokonce právě naopak! Hlavní je, abychom se nebáli, tím totiž značně znejistíme své dítě a navíc nechtíc, mimo svou vůli můžeme předat energii případně přítomnému duchu se zlými úmysly. Namísto strachu přistupujme k věci se zdravým rozumem, otevřenou myslí a důvěrou!

Podle čeho poznáme, jakých znamení si máme všímat, že je v naší blízkosti skutečně bytost bez těla? V případě dítěte, které už umí mluvit, je situace snadná: nemusíme udělat nic jiného, než se ho povyptávat, co přesně vidělo. U menších dětí se musíme spokojit pouze s vlastními pozorováními. Změní-li se chování dítěte, dělá-li nečekaně něco takového, co obyčejně nedělává a toto chování se pravidelně opakuje, máme důvod předpokládat, že naše dítě vyhledala nějaká zbloudilá duše.

Pozor! Vidí-li naše dítě ducha, zasáhněme do tohoto procesu pouze v případě, je-li zřejmé, že ho vyrušuje, ž

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Večernice
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Miroslav
Linka: