Kategorie
Zavolejte teď! 906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
 
Akční platba platební kartou 244 00 55 11
Telefonní číslo se základním tarifem
 
 
POTŘEBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 272 018 179
Meditace

Co je štěstí?

Všechno, co žije, se snaží dosáhnout štěstí, spokojenosti a blaha. Počínaje prvoky, přes rostliny a zvířata až po člověka, všechny živé bytosti se snaží najít a udržet ten stav, ve kterém se cítí nejlépe a který je z hlediska jejich dalšího vývoje nejvýhodnější, má nejvíc předností. Co tedy může být důvodem toho, že se tolik lidí necítí být šťastnými? A co je to vůbec štěstí?

Možné odpovědi

K tomu, abychom na tuto otázku mohli dát odpověď nebo abychom alespoň zvolili správný přístup k odpovědi, měli bychom zformulovat, co je to vlastně štěstí. A už v tomto bodě začínáme chápat, s jakými potížemi se setkáváme při porozumění této otázky. Pojem štěstí nelze jednoduše stanovit, navíc znamená pro každého něco jiného. Společným rysem nás všech však bezpochyby je to, že toužíme vždy po něčem víc, než právě aktuálně máme k dispozici.

Existují lidé, kteří se snaží dosáhnout materiální jistoty nebo snad ještě dále, snaží se dosáhnout bohatství, pro jiné jsou důležité vyrovnané rodinné, lidské vztahy, někteří jiní lidé prohlašují, že stačí, těší-li se dokonalému zdraví, všechno ostatní lze snadno dosáhnout. Závisí to na individuálním temperamentu, ke které skupině patříme, jedno je však jisté: chceme-li dosáhnout během svého života vytýčeného cíle, jsme nuceni se potýkat s nespočetnými překážkami.

Honíme-li se za svými touhami nebo se lopotíme, abychom položili základy materiálního zázemí, nejčastěji zapomínáme na to, že všichni máme předem určený osudový úkol. Jak by to bylo jednoduché, kdybychom tento osudem stanovený úkol, sledovali a plnili tak, jak plníme své školní povinnosti! Podstata však zůstává po dlouhá desetiletí, někdy i po celý život pro nás tajemstvím …

Tři cesty ke štěstí

Ať chceme nebo nechceme, dbáme-li na to nebo pouze podvědomě konáme, naše osobnost se bez přestání rozvíjí. Podle indických mudrců vede k plnému rozvinutí, to znamená ke štěstí několik cest. To, po které kráčíme, je někdy výsledkem vlastního rozhodnutí, jindy to může být důsledek shody náhod. Nechť už se však ubíráme po kterékoliv pěšince, vždy směřuje k cíli své cesty! Tři hlavní cesty mohou být následující:

Většina lidí se ubírá po cestě činů. Jsou to ti, kteří nejsou schopni rozpoznat ani vlastní cíl, ani cestu, která k němu vede. Štěstí hledají v široké oblas

 
Vedoucí poradci v Česku odpovídají na Vaše dotazy 24 hodin denně.
906 70 00 00
Cena hovoru: 70 Kč za minutu
Jana Sofia
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Pepik
Linka: